• Samfundsansvar

De rette investeringer er med til at give dig den størst mulige pension

Vigtige ting at huske på

Hvorfor bliver din pensionsopsparing investeret?

Samlet set har kunderne i AP Pension opsparinger for over 160 mia. kr. Med en sådan pulje penge kan AP Pension foretage store, langsigtede og offensive investeringer, men samtidig sprede risikoen. Det mener vi i AP Pension, giver grobund for gode afkast.

AP Pension investerer din pensionsopsparing, så du kan få den bedst mulige forrentning og dermed den størst mulige pension. Når du skal have din pensionsopsparing udbetalt, kan det afkast, som investeringerne løbende giver, udgøre en stor del af din samlede pension.

Hvordan ser du, hvad du får i afkast eller rente?

Du kan se, hvor meget du har fået i afkast eller rente ved at logge på appension.dk/minpension. Her kan du dag for dag følge tallene i kroner og procent – og også se tal for tidligere år.

Hvis du har Mobil AP på din telefon, kan du også se afkast og rente i appen. Her får du desuden et visuelt overblik over dine tal for de seneste fem år.

Hvad er forskellen på gennemsnitsrente og markedsrente?

Du kan vælge mellem gennemsnitsrente og markedsrente, når din pensionsopsparing skal investeres. Du har også mulighed for at kombinere, så f.eks. en del af din opsparing er investeret i gennemsnitsrente og den anden del i markedsrente.

Gennemsnitsrente er for dig, der ønsker, at din opsparing vokser støt og rimelig forudsigeligt. AP Pension fastsætter typisk renten for et år ad gangen. I år med højt afkast sørger AP Pension for at lægge penge til side, så der også er råd til at give dig en fornuftig rente i år med lavt afkast. 

Markedsrente er for dig, der foretrækker muligheden for et højere afkast, mod at løbe en højere risiko for tab. Du skal være forberedt på, at dit afkast svinger med udviklingen på finansmarkederne. Gode år kan give dig et højt afkast, men enkelte år kan også gå i minus, så din pensionsopsparing taber værdi.

Skal du selv involvere dig i investeringerne?

Uanset om du har valgt, at din pensionsopsparing skal investeres i gennemsnitsrente eller markedsrente, har du grundlæggende tre muligheder:

Vi vælger for dig. Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres, så risikoen aftrapper, jo ældre du bliver, og uden at du selv skal gøre noget, kan du vælge den AP Active-fond, der passer med det år, hvor du skal på pension.

Du vælger sammen med os. Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres med en fast risikoprofil, kan du vælge mellem fire risikoprofiler, som AP Pension har sammensat.

Du vælger selv. Hvis du ønsker selv at sammensætte investeringen af din pensionsopsparing, kan du vælge mellem en række fonde udvalgt af AP Pension.

Du kan se hvilke fonde, du kan investere i ved at logge på Min Pension eller ved at klikke her.

Kan du ændre dit valg af investering?

Du kan ændre dit valg af investering ved at logge på appension.dk/minpension og vælge menupunktet 'Investering'.

Her kan du se og ændre, hvordan din nuværende opsparing og dine fremtidige indbetalinger er investeret.

Hvilke fonde kan du investere i?

Du kan se hvilke fonde, som du har mulighed for at investere i - eller som AP Pension investerer i for dig - ved at klikke her.

Vær opmærksom på, at de fonde, du kan investere i, afhænger af din aftale.

Hvordan investerer AP Pension?

AP Pension ønsker at føre en aktiv og offensiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko. Strategien har som målsætning, at du som kunde opnår en tilstrækkelig og attraktiv pension. Vi investerer langsigtet og lader os ikke påvirke væsentligt af korte kursudsving. I AP Pension spreder vi investeringerne på regioner og brancher for at begrænse risikoen.

Vi investerer i et bredt spænd af aktiver: Aktier, traditionelle stats- og realkreditobligationer, virksomheds- og kreditobligationer, ejendomme samt alternative investeringer som vind- og solenergi, skove og landbrug.

Inden for aktier og obligationer håndplukker vi nogle få aktive samarbejdspartnere (forvaltere), som verden over finder de bedste investeringer til os. Det gør vi, fordi vi mener, at aktiv forvaltning giver vores kunder det bedste afkast og de største pensioner.

Har AP Pension en politik for ansvarlige investeringer?

AP Pension har en politik for ansvarlige investeringer, der bygger på FN’s Global Compact, som rummer principper omkring menneskerettigheder, korruption og miljø.

Vi ønsker ikke at investere i:

  • virksomheder, som er involveret i produktion af kontroversielle våben (fx klyngebomber, antipersonelminer samt kerne-, biologiske eller kemiske våben)
  • virksomheder, der er sanktioneret af den danske stat
  • statsobligationer i lande, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet
  • virksomheder, der af andre årsager ikke lever op til AP Pensions politik, og hvor dialog ikke virker.

Når vi investerer via eksterne forvaltere, kender de vores politik, og de forventes at tage den i betragtning, når de investerer på vegne af AP Pension.

AP Pension screener systematisk investeringerne i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer i samarbejde med en uafhængig rådgiver, som er specialiseret i ansvarlige investeringer.

Du kan læse mere om AP Pensions ansvarlige investeringer her.

Hvordan arbejder AP Pension med bæredygtige investeringer?

EU-regler stiller fra marts 2021 krav til, hvordan vi i finanssektoren informerer vores kunder om bæredygtigheden af deres investeringer. Det centrale formål er at skabe transparens om, hvordan finansielle virksomheder og deres investeringsprodukter bidrager til at opnå bæredygtighed. Dermed skal reglerne understøtte, at forbrugerne kan træffe oplyste valg om køb af investeringsprodukter på baggrund af viden om udbydernes og deres produkters integration af bæredygtighedshensyn i investeringsprocesser generelt og i de enkelte produkter.

Her kan du blive klogere på AP Pensions arbejde med ansvarlige og bæredygtige investeringer

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til torsdag: 08.00-16.30

Fredag: 08.00-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.