Folkepension

Husk at søge om udbetaling af din folkepension på www.borger.dk

  1. Så sikrer du, at du modtager pengene til tiden
  2. Du risikerer ikke at miste udbetalinger
  3. Du kan søge allerede, seks måneder inden du har ret til folkepension

Du kan søge om udbetaling af folkepensionen på www.borger.dk. Når du har logget på med NemID, skal du svare på nogle spørgsmål – og efter 3-6 uger får du svar på din ansøgning.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Enlige får typisk mere end gifte/samlevende. Har du indkomster ved siden af, kan din folkepension blive sat ned. Se satserne for folkepension, eller beregn, hvad du kan få udbetalt.

Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år, afhængig af hvornår du er født. Derudover skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark. Læs mere om, hvornår du kan gå på pension, og de betingelser, der skal være opfyldt.

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge om udbetaling af pengene. Vi sender en e-mail til vores kunder, 3-4 måneder før de når folkepensionsalderen, og minder om at søge om udbetaling af folkepension.

Hvis du ikke når at søge om folkepension senest i den måned, hvor du når folkepensionsalderen, kan du få den udbetalt med tilbagevirkende kraft – dog kun hvis du søger, senest den 10. i den femte måned efter du har nået folkepensionsalderen. Bliver du for eksempel 65 år* i oktober, skal du altså senest søge den 10. marts næste år for at få folkepension fra november. Hvis du først søger den 11. marts, kan du ikke få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft – så har du først ret til folkepension fra den 1. april.

*Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født. Her tager vi udgangspunkt i en folkepensionsalder på 65 år – det gælder for kunder, der er født før 1954.

Du kan søge om at udskyde din folkepension – på den måde får du mere i folkepension i form af et ventetillæg, når du starter udbetalingen. For at kunne udskyde din folkepension skal du arbejde mindst 750 timer om året og have ret til folkepension.
Får du udbetalt en månedlig pension fra AP Pension, samtidig med at du får udbetalt din folkepension, kan din folkepension blive nedsat. Får du udbetalt en kapitalpension/aldersopsparing, har det ingen betydning for størrelsen af din folkepension. Det kan derfor have stor betydning for størrelsen af din folkepension, at du planlægger, evt. i samarbejde med en rådgiver fra AP Pension, i hvilken rækkefølge du starter udbetalingen af din pension.

Vil du vide mere?