Ansvar hos AP Pension

I AP Pension tager vi vores ansvar meget alvorligt, og vi erkender, at vi spiller en rolle som en del af samfundet. Vi ønsker derfor aktivt at imødekomme et samfundsansvar og dermed at være med til at gøre en forskel.

 

Ansvarlighed er en væsentlig del af vores identitet og i det at drive et kundeejet pensionsselskab. Det afspejler sig også i vores motto din pension – vores ansvar.

 

Vi definerer samfundsansvar som vores måde at tage aktivt del i det samfund vi lever i. Konkret vil det sige, at vi hver dag forholder os til, hvordan vi agerer ansvarligt. Vores ansvar viser sig både internt og eksternt: Når vi investerer vores kunders penge, når vi yder den bedste rådgivning til kunderne, og når vi udvikler vores medarbejdere.

 

I AP Pension har vi ikke vedtaget en generel politik for aktiviteter vedrørende Corporate Social Responsibility (CSR), men vi har valgt frivilligt at beskrive vores stillingtagen til en række samfundsforhold i et selvstændigt notat.

 

Læs AP Pensions CSR-rapport her


Læs mere om vores politik for ansvarlig virksomhed og samfundsansvar her