AP Pension fravælger at tilbyde mulighed for valg af fonde, som mæglere har en økonomisk interesse i

I AP Pension ønsker vi at give vores kunder et frit og uafhængigt investeringsvalg, men da vi ikke ønsker at være involveret i en potentiel interessekonflikt, har vi truffet en principiel beslutning om, at vi ikke ønsker at tilbyde særlige fonde, hvor pensionsmæglere kan have en interesse i at placere kundernes midler.

 

Det betyder konkret, at AP Pension lukker tre mæglerbaserede fonde, Tryghed 75, Amalie Invest og Investin.

 

Alle berørte kunder vil blive handlet over i AP Pensions egen fond AP Active, og de omkostninger der er forbundet hermed, betaler AP Pension.

 

Kunderne kan selv foretage sit investeringsvalg og kan derfor til enhver tid vælge andre af AP Pensions fonde, men realiteten er, at langt de fleste kunder forbliver i det investeringsvalg, der blev foretaget initialt.

 

Selvom det er helt legalt, at et uafhængigt mæglerfirma rådgiver om sin egen investeringsfond, så ønsker vi i AP Pension ikke at være involveret i en potentiel interessekonflikt. I AP Pension ser vi det som vores ansvar at sikre, at de fonde, der er at finde på vores investeringspallette ikke har en iboende interessekonflikt og har en tilstrækkelig kvalitet. Samtidig kan vi i AP Pension ikke kontrollere, hvilken rådgivning som mægleren giver til sine kunder, da det er et anliggende mellem dem alene, så det skærper den potentielle interessekonflikt.

 

Netop af den årsag har AP Pension fravalgt at have fonde på investeringspalletten, hvor mæglerne kan have en økonomisk interesse.

 

Derudover er det sådan, at AP Pensions investeringsafdeling overvåger alle fonde, som tilbydes kunderne, og hvis en fond ikke performer som forventet, er det muligt at fjerne den. De tre nævnte fonde har alle i 2018 og over længere tidshorisont ikke haft den fornødne kvalitet.

 

Alt det gør, at de tre fonde fremadrettet ikke er at finde i AP Pensions investeringsunivers.

 

Ovenstående principielle beslutning omfatter også AP Pensions datterselskaber, herunder Skandia.

Vil du vide mere?