AP Pension ændrer investeringstidspunkt

Vi forlænger behandlingstiden for investeringer med en bankdag fra den 23. oktober 2019.

Fra den 23. oktober 2019 ændrer AP Pension tidspunktet for, hvornår vi investerer kundernes midler. Det har betydning for de kunder, der har valgt markedsrente, og som selv ændrer investeringsvalg på www.appension.dk/minpension

Tidligere blev en ændring af investeringsvalg effektueret næste dag til en realtidskurs omkring klokken 12.00. Efter den 23. oktober 2019 ændrer vi tidspunktet, så ordren bliver behandlet to bankdage efter, kunden har ændret sit investeringsvalg, men til lukkekursen (det vil sige kursen omkring midnat) dagen efter investeringsvalget.

Har kunden f.eks. ændret investeringsvalg mandag, behandler vi ordren onsdag, men til lukkekursen tirsdag.

Det betyder, at den samlede behandlingstid forlænges med en bankdag.

Ændringen gælder både for kunder i AP Pension og nærpension.

Hvorfor ændrer vi tidspunktet?

Årsagen til ændringen er, at vi har ønsket at ensrette kurserne for handler i investeringsfonde og aktiver, så de følger den standard, der er i branchen.

Vil du vide mere?