AP Loyalitetsbonus er én af kundefællesskabets klare fordele

Før jul annoncerede AP Pension, at der i løbet af første halvår 2018 er yderligere AP Loyalitetsbonus på vej til kunderne. På to år vil AP Pension have fordelt omkring 750 mio. kroner i AP Loyalitetsbonus blandt kunderne. AP Pensions COO Jesper Bjerre fortæller her mere om baggrunden for uddelingerne.

Igennem de seneste år har AP Pension skabt nogle af pensionsbranchens højeste afkast. Disse er dels kommet kunderne til gode, dels har det betydet, at selskabet har opbygget en forholdsvis stor egenkapital. En egenkapital som muliggør AP Loyalitetsbonus til kunderne.

Mærkbar værdi for kunderne

Det er størrelsen på pensionsopsparingen, som er afgørende for den enkelte kundes bonus, og effekten og fordelene ved AP Loyalitetsbonus er mærkbar. AP Pensions COO Jesper Bjerre uddyber den økonomiske gevinst ved den AP Loyalitetsbonus, som er udbetalt i 2017, og som kommer til udbetaling i 2018:

- Kort fortalt er AP Loyalitetsbonus det konkrete og kontante udtryk for fordelen ved at være en del af et kundeejet selskab. For eksempel vil en kunde med en pensionsopsparing på 1 mio. kroner i AP Pension i 2017 og 2018 have fået knap 10.000 kroner før skat i AP Loyalitetsbonus. Det er en værdi, der er til at tage at føle på. Jesper Bjerre fortsætter:

- Med AP Loyalitetsbonus vil vi nemlig gerne belønne vores mange loyale kunder, men mest af alt ønsker vi dog, at alle vores kunder skal opleve at få en større pension, uanset om de er begyndt at bruge af deres pension eller ej.

Han fortæller yderligere, at hensigten er, at AP Loyalitetsbonus gerne skal være de første af flere i de kommende år.

Om AP Loyalitetsbonus

AP Loyalitetsbonus blev introduceret i 2017, hvor kunderne i slutningen af året fik udbetalt de første 500 mio. kroner til deling. Lige før jul besluttede AP Pensions bestyrelse, at man i 2018 vil give kunderne op til yderligere 250 mio. kroner i AP Loyalitetsbonus.

På kun to år vil AP Pension således udover at have skabt flotte afkast også have fordelt samlet ekstra 750 mio. kroner blandt kunderne. Det er værd at bemærke, at det både er kunder, der sparer op til pensionen, og kunder, der er gået på pension, som får del i de mange penge.

AP Loyalitetsbonus

For kunder, som ikke er gået på pension, vil det meste af beløbet være betinget af, at kunden beholder sin opsparing i AP Pension i en årrække. Kunder som flytter opsparingen ud af AP Pension inden for en periode på op til ti år, får en forholdsmæssig andel af deres AP Loyalitetsbonus med sig.

- Jeg er utrolig stolt over, at være en del af et robust pensionsselskab, som er ejet af vores kunder, ikke af nogen aktionærer. Vi har kun ét mål, og det er at tjene penge til vores kunder og ikke på dem. Derfor mener vi også, at det er helt naturligt at dele ud af vores overskud. Det er den helt enkle baggrund for, at vi uddeler AP Loyalitetsbonus, slutter Jesper Bjerre og pointerer, at AP Loyalitetsbonus er én af kundefællesskabets helt klare fordele.

Tjek størrelsen af din AP Loyalitetsbonus på MinPension eller på AP Pensions særlige app ”Mobil AP”.

AP Loyalitetsbonus - eksempel
En 55-årig kvinde, derer i arbejde og har en pensionsopsparing på 1 mio. kroner i AP Pension (pr. 1. januar 2018), vil i 2017 og 2018 have fået i alt cirka9.900 kroner før skat i AP Loyalitetsbonus. Det svarer til henholdsvis cirka 6.600 kroner i 2017 og cirka 3.300 kroner i 2018. Pengene bliverudbetalt, når kvinden går på pension.

Vil du vide mere?