Indbetaling

Virksomheden indbetaler hver måned til AP NetLink via Nets uden forudgående opkrævning.

For virksomheder, som ikke selv har mulighed for elektronisk indberetning af pensionsbidrag, tilbyder AP Pension indbetaling via AP PensionsIndberetning.

Her indberettes en fil med lønoplysninger hver måned til AP Pension, læs evt. mere på www.pensionsindberetning.dk

Vær opmærksom på, at AP PensionsIndberetning kræver, at der oprettes en NETS-aftale i virksomhedens pengeinstitut.

Det er virksomhedens ansvar, at AP Pension modtager korrekte og fyldestgørende oplysninger om de omfattede medarbejdere. AP Pension kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle krav medarbejderen måtte have, såfremt virksomheden ikke overholder forpligtelserne i aftalen, herunder manglende eller for sen tilmelding, indberetning af oplysninger eller indbetaling af pensionsbidrag.

Vejledning: Sådan indbetaler du til din pension