Registrering af din deltagelse

Vi har nu registreret din deltagelse til generalforsamlingen den 16. april 2020.

Du vil også modtage en bekræftelse på e-mail. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi af hensyn til praktikken om, at du melder afbud på delegeretvalg@appension.dk