• CSR

Hold løbende øje med, om din opsparing matcher dine seniordrømme

Vigtige ting at huske på

  • Få nemt overblik over din forventede pension
  • Tjek løbende, om du sparer nok op
  • Sparer du topskat ved at indbetale til pension?
Hvordan ser du din opsparing?

Du kan se din nuværende opsparing og din forventede pensionsudbetalinger i AP Pension ved at logge på appension.dk/minpension. Hvis du har Mobil AP på din telefon, kan du også se dine tal i appen.

Har du pensionsordning i andre selskaber end AP Pension, kan du på pensionsinfo.dk få et samlet overblik over alle dine pensioner – inklusive de offentlige.

Hvordan ved du, om du har sparet nok op?

Det er en god idé, at du løbende gennemgår din pensionsordning, for at sikre at du sparer nok op. Vi anbefaler, at du minimum tjekker din prognose hvert femte år. Prognosen viser, hvor meget du kan forvente at få udbetalt, når du går på pension. Du kan tjekke din pensionsordning og se din forventede udbetaling på appension.dk/minpension

AP Pensions generelle anbefaling er, at du har en samlet indtægt, som svarer til 80 procent af din tidligere indtægt, når du er gået på pension.

Hvis du er i tvivl, om du sparer nok op til et seniorliv i økonomisk balance, kan du med Forsikring & Pensions pensionsmåler se, hvor din opsparing ligger i forhold til de generelle anbefalinger. Pensionsmåleren finder du ved at klikke her.

Hvordan bliver der indbetalt til din pension?

Når du har en pensionsordning via dit arbejde, bliver der hver måned indbetalt en procentdel af din løn til pension. Typisk bliver noget betalt af din arbejdsgiver, mens du selv betaler resten, som bliver trukket fra din løn før skat.

Hvis du er i tvivl om, hvad der bliver indbetalt til din pensionsordning, kan du logge på appension.dk/minpension og se det under 'Overblik'.

Kan du skrue op og ned for dine indbetalinger?

Du kan vælge at skrue op for din indbetaling til pension ved at give besked til lønkontoret på din arbejdsplads og til AP Pension. Men du kan typisk ikke vælge at indbetale en mindre andel af din løn end den, din arbejdsgiver har fastsat i din kontrakt.

Hvornår kan du starte udbetalingen af din pension?

Hvornår du kan starte udbetaling af din pension, er bestemt af, hvornår din pensionsordning er oprettet, og hvad din folkepensionsalder er.

I linket herunder kan du få overblik over:

  • Din folkepensionsalder
  • Fra hvornår du kan begynde at få udbetalt din pension
  • Hvornår du senest skal starte udbetaling af din pension - afhængig af hvilken type pension

Få overblik over udbetaling af pension

Det skal du være opmærksom på
  • Har du en pensionsordning, der er oprettet før den 1. januar 2018, kan du bevare din ret til den lavere udbetalingsalder, hvis du overfører den til en ny pensionsordning.
  • Er din pensionsordning oprettet gennem din arbejdsgiver, kan du tidligst starte udbetalingen, efter du er fratrådt.
  • Hvis du er født efter den 31. december 1970, vil din folkepensionsalder forventeligt blive ændret, og det betyder, at din udbetalingsalder også bliver ændret.
Hvilke typer pensionsopsparing kan du vælge?

I AP Pension kan du vælge mellem to typer af pensionsopsparing: Ratepension og livrente.

Når du har en ratepension, bliver din opsparing udbetalt i månedlige rater over en periode på 10 til 30 år. Du kan ifølge loven maksimalt indbetale 58.500 kr. (i 2021) om året, efter AM-bidrag er trukket fra. Hvis du indbetaler mere til pension, skal det overskydende beløb i AP Pension indbetales på en livrente.

Når du har en livrente, får du udbetalt pension månedligt, fra du går på pension og resten af dit liv. Hvis du lever længe, kan du altså godt få udbetalt mere, end du har sparet op. Men hvis du lever knap så længe, kan du få udbetalt mindre, end du har sparet op. Du kan indbetale så meget, du vil, på en livrente.

Det er typisk en god idé at indbetale op til loftet på en ratepension, før du indbetaler på en livrente. Du kan nemlig altid vælge at overføre din ratepension til en livrente på et senere tidspunkt – men du kan ikke overføre den modsatte vej.
Får du skattefradrag for dine indbetalinger?

Når din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning, tæller indbetalingen ikke med i din skattepligtige indkomst, da den er fradragsberettiget. Har du en ikke-fradragsberettiget forsikring (f.eks. en gruppeordning), som din arbejdsgiver betaler, bliver det behandlet lidt anderledes. Den bliver først lagt til din løn, så beskattet og så trukket fra din løn igen – det vil også fremgå af din lønseddel.

På en ratepension kan du dog højst få fradrag for 58.500 kroner (2021), efter AM-bidrag er trukket fra. På en livrentepension får du fuldt fradrag for de løbende indbetalinger. Indbetaler du et engangsbeløb, er hovedreglen, at dit fradrag bliver fordelt over 10 år.

Hvis du betaler topskat, mens du arbejder, men kun bundskat når du går på pension, sparer du i skat.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem klokken 8.00 og 15.00.

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.