Opsparing

Hold løbende øje med, om din opsparing matcher dine seniordrømme

  1. Få nemt overblik over din forventede pension
  2. Tjek løbende, om du sparer nok op
  3. Sparer du topskat ved at indbetale til pension?
Du kan se din nuværende opsparing og din forventede pensionsudbetalinger i AP Pension ved at logge på www.appension.dk/minpension. Hvis du har Mobil AP på din telefon, kan du også se dine tal i appen. På www.pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over alle dine pensioner – inklusive de offentlige.

Det er en god idé, at du løbende tjekker din prognose, hvor det fremgår, hvor meget du kan forvente at få i pension. På den måde kan du i tide skrue op eller ned for dine indbetalinger til pension, så du får et seniorliv i økonomisk balance.

Når du tjekker din prognose, finder du måske ud af, at din opsparing er på rette kurs. Men det kan også være, du når frem til, at du har brug for at sætte turbo på dine indbetalinger.

AP Pensions generelle anbefaling er, at du i de første år på pension har omtrent samme udbetaling, som du har været vant til, mens du arbejdede. De fleste pensionister er aktive og har ikke et lavere budget end før. Når du runder 80 år, er anbefalingen, at du har en udbetaling på omtrent 70 pct. af din tidligere indtægt.

Når du har en pensionsordning via dit arbejde, bliver der hver måned indbetalt en procentdel af din løn til pension. Typisk bliver noget betalt af din arbejdsgiver, mens du selv betaler resten, som bliver trukket fra din løn før skat.

Du kan vælge at skrue op for din indbetaling til pension ved at give besked til lønkontoret på din arbejdsplads og til AP Pension. Men du kan typisk ikke vælge at indbetale en mindre andel af din løn end den, din arbejdsgiver har fastsat i din kontrakt.

I AP Pension kan du vælge mellem to typer af pensionsopsparing: Ratepension og livrente.

Når du har en ratepension, bliver din opsparing udbetalt i månedlige rater over en periode på mindst 10 år og højst 25 år. Du kan ifølge loven maksimalt indbetale 54.700 kr. (i 2018) om året, efter AM-bidrag er trukket fra. Hvis du indbetaler mere til pension, skal det overskydende beløb i AP Pension indbetales på en livrente.

Når du har en livrente, får du udbetalt pension månedligt, fra du går på pension og resten af dit liv. Hvis du lever længe, kan du altså godt få udbetalt mere, end du har sparet op. Men hvis du lever knap så længe, kan du få udbetalt mindre, end du har sparet op. Du kan indbetale så meget, du vil, på en livrente.

Det er typisk en god idé at indbetale op til loftet på en ratepension, før du indbetaler på en livrente. Du kan nemlig altid vælge at overføre din ratepension til en livrente på et senere tidspunkt – men du kan ikke overføre den modsatte vej.

Du får automatisk skattefradrag, når din arbejdsgiver indbetaler på din pensionsordning. Indbetalingerne sker ud af din bruttoløn og tæller ikke med, når SKAT gør din indkomst op.

Både på en ratepension og en livrente giver indbetalingerne fradrag i bund- og topskat. Det betyder, at du sparer skat, hvis du betaler topskat, mens du arbejder, men kun bundskat, når du skal have udbetalt pension.

På en ratepension kan du dog højest få fradrag for indbetalinger på 54.700 kr. (i 2018) om året, efter AM-bidrag er trukket fra. På en livrente kan du indbetale så meget, du vil, og få fuldt fradrag.

Vil du vide mere?

Skriv til os
Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender personfølsomme oplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular.