Søren Dal Thomsen stopper i AP Pension

Efter ti år i direktionen, heraf seks år som administrerende direktør for AP Pension, har Søren Dal Thomsen valgt at søge nye udfordringer.

Efter dialog med formandskabet og orientering til bestyrelsen om de kompetencer, der skal til i AP Pension fremadrettet, har jeg truffet beslutning om at søge nye udfordringer, siger Søren Dal Thomsen.

Søren Dal Thomsen har i to omgange været ansat i AP Pension. Fra 2001 til 2004 var han investeringsdirektør og efter en afstikker til Sampension, vendte han i 2006 tilbage til AP Pension som medlem af direktionen, indtil han i 2010 overtog posten som administrerende direktør.

Vi har sat stor pris på Søren Dal Thomsen evner til at se nye muligheder forretningsmæssigt og i et investeringsmiljø, hvor lave renter i en årrække har gjort det særdeles udfordrende at opnå tilfredsstillende afkast. Vi ønsker Søren Dal Thomsen alt mulig held og lykke fremad-rettet, siger Niels Dengsø Jensen, der er formand for bestyrelsen i AP Pension.

Det er en tung erkendelse, men jeg vil AP Pension det bedste, og stillingen har forandret sig meget, siden jeg tiltrådte. Derfor er det på tide at prøve noget nyt, fortsætter Søren Dal Thomsen.

AP Pension er i dag Danmarks 4' største kommercielle pensionsselskab med en markedsandel på over 9 pct. Selskabet har rødder i andelsbevægelsen og har gennem en målrettet investeringsstrategi opnået en betragtelig økonomisk styrke set i forhold til konkurrenterne.

Søren Dal Thomsen fratræder med det samme, men vil stå til rådighed for bestyrelsen frem til årsskiftet. Bestyrelsen har konstitueret Bo Normann Rasmussen som administrerende direktør og påbegynder nu et analysearbejde for at klarlægge, hvordan den øverste ledelse skal sammensættes fremadrettet.

 

Vil du vide mere?