Mød næstformanden og forkæmperen for et AP Pension i vækst

Søren Tinggaard er et kendt ansigt blandt deltagerne på AP Pensions generalforsamling og har som næstformand i bestyrelsen en central placering på podiet. Her fortæller Søren mere om, hvad der kendetegner hans arbejde i AP Pensions bestyrelse, og hvordan han bruger sin mangeårige erfaring fra en andelsejet virksomhed i bestyrelsesarbejdet.

Hvorfor valgte du at gå ind i AP Pensions bestyrelse?
- Der er faktisk to årsager. For det første havde jeg siddet en del år som delegeret i AP Pension, og derfor var det helt naturligt at træde til, da den delegerede, jeg fulgte, ønskede at træde tilbage og pegede på en person fra slagteribranchen. For det andet har jeg via min uddannelse speciale i corporate finance, hvilket er et område, jeg ikke bruger så meget i mit daglige arbejde, men som bestyrelsesarbejdet i AP Pension giver mig god mulighed for at bruge.

Hvordan vil du beskrive arbejdet i AP Pensions bestyrelse?
- Arbejdet i bestyrelsen har ændret sig meget i løbet af de år, jeg har været medlem. Til at begynde med var arbejdet primært karakteriseret ved, at bestyrelsen fungerede som sparringspartner for direktionen. Igennem de seneste år er pensionssektoren i stigende grad blevet underlagt en lang række love, som vi i bestyrelsen skal sikre bliver overholdt. Konkret betyder det fx, at vi i dag er kommet meget tættere på investeringsbeslutningerne, risikobetragtningerne og ikke mindst den daglige drift.

Hvad tager du med dig ind i bestyrelsen fra dit daglige arbejde i Danish Crown?
- På det lovgivningsmæssige område er der ikke så meget, jeg tager med mig, men når det handler om at arbejde strategisk i en kundeejet virksomhed, så tager jeg en masse med. Mit daglige virke i en andelsejet virksomhed betyder, at jeg ved, hvordan man sikrer, at der bliver fulgt op på de fastsatte mål med respekt for andelshaveren. I den forbindelse er det vigtigt for mig at understrege, at den integritet, jeg altid baserer mit arbejde på, betyder, at jeg til enhver tid står vagt om kundernes opsparing og dermed kan garantere, at der ikke sker interessesammenfald i bestyrelsen.

Hvad betyder det for dig, at AP Pension er kundeejet?
- Det betyder alt. Det er kerneidentiteten i virksomheden og afgørende for bestyrelsens arbejde. Basalt betyder kundeejerskabet, at vi i AP Pension kun har én agenda, og det er at sikre ejerne de bedst mulige forhold. Her er der ingen tvivl om, at vi adskiller os fra konkurrenterne. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at vi i 2017 udbetaler det, vi kalder AP Loyalitetsbonus, til alle vores kunder. Det er en bonus, vi som bestyrelse har besluttet at udbetale, da AP Pension er et af de mest velkonsoliderede selskaber i branchen, og vores holdning som kundeejet selskab nu engang er, at pengene ligger bedst i vores kunders lommer.

Hvordan er du i dit bestyrelsesarbejde med til at gøre en forskel for AP Pensions kunder?
- Det er vigtigt for mig at understrege, at det er hele bestyrelsen, som gør en forskel for kunderne. Jeg mener faktisk, at den sammensætning, bestyrelsen har i dag, rummer alle de forskellige kompetencer og fagligheder, man kan ønske sig. Når det så er sagt, så er jeg som næstformand og medlem af formandskabet naturligvis med til at sparre med direktionen, herunder ikke mindst sikre, at vi får en ny direktion under ledelse af Bo Normann Rasmussen godt på plads. En rød tråd igennem mit mangeårige bestyrelsesarbejde har været en kongstanke om, at AP Pension skal vedblive med at vokse. Jeg er derfor en stærk forkæmper for et AP Pension i vækst.

AP Pension fylder snart 100 år, hvorfor er der brug for et selskab som AP Pension i Danmark?
- I AP Pension er kunder og ejere én og samme enhed, og det gør forskellen. Selskabets motto lyder ”din pension - vores ansvar”, og det er et ansvar, der forpligter. Netop i disse år, hvor fokus i mange pensionsselskaber er på at sikre ejerne det ønskede afkast, skiller AP Pension sig ud. Dels er vi år efter år i stand til at levere afkast helt i top, dels skal vi kun tjene vores kunder. Samtidig har vi i AP Pension aldrig været bange for at tænke nyt og sige tingene, som de er. Det er to ting, som jeg mener, at der er stort behov for i dag. Så jeg er sikker på, at vi er godt på vej mod de næste 100 år.

Om Søren Tinggaard

Til daglig bor Søren i Assentoft uden for Randers, hvor han i år kan fejre sølvbryllup med sin kone Marianne. Herudover består familien af tre børn i alderen 15 til 22 år. Søren er uddannet økonom, cand. oecon., fra Aarhus Universitet, og til daglig arbejder han som Associate Vice President i Danish Crown.

Søren har siden 1995 været delegeret i AP Pension, og han blev valgt ind i bestyrelsen i 2001, hvor han siden 2010 har været næstformand.

Når det handler om hans egen pensionsopsparing lægger Søren ikke skjul på, at han foretrækker en lav risiko, hvorfor hans opsparing står konservativt. For ham handler en pensionsopsparing om at sikre et økonomisk råderum, når han går på pension. Derfor har han også valgt at placere hovedparten af sin pensionsopsparing i AP Stabil, mens en mindre del står i særlige udløbsfonde med lav risiko. Søren betegner sig selv om risikoavers, idet han altid søger at reducere risikoen for mulige tab. Blandt andet derfor har han også sørget for at sikre sine børn ordentligt, i det tilfælde at han skulle dø.