Brug dine forsikringer

Læs, hvordan du søger om udbetaling fra eller bruger en forsikring

Din mulige udbetaling afhænger dels af dine dækninger og dels af, om du opfylder de helbredsmæssige og økonomiske kriterier.

Du kan se, hvordan du er dækket ved sygdom, ulykke og død på www.appension.dk/minpension eller i vores app, Mobil AP. Du kan se, hvordan du henter den her:  Følg din pension på mobilen

Hvis du har en sundhedsforsikring i AP Pension, har du adgang til hurtig og professionel behandling hos f.eks. en fysioterapeut, psykolog, speciallæge eller lignende, hvis du bliver syg eller får en en skade.

Du skal være opmærksom på, at du i visse tilfælde skal kontakte egen læge først for en henvisning.

Sådan bruger du Mølholm Forsikring
Hvis du har en sundhedsforsikring i Mølholm Forsikring, kan du læse mere på www.mølholm-forsikring.dk. Her kan du blandt andet se, hvilke typer af behandling du har adgang til.

Sådan søger du om behandling, hvis du har en sundhedsforsikring i Mølholm Forsikring:

1. Udfyld en skadeanmeldelse på www.mølholm-forsikring.dk. Du kan få hjælp til at udfylde den ved at ringe til 6520 2120
2. Der går to til tre hverdage, før Mølholm Forsikring har behandlet din skadesanmeldelse, og til du modtager en godkendelse.

Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, som opfylder diagnosekriterierne i de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, har du mulighed for at få en skattefri engangsudbetaling. Det vil give dig et økonomisk råderum, så du kan koncentrere dig om at blive rask. AP Pension tilbyder også et gratis medlemskab af Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse eller Hjernesagen.

Sådan bruger du din forsikring ved visse kritiske sygdomme:

1. Hent en ansøgning her, eller ring til AP Pension på 3916 9902.
2. Udfyld ansøgningen, og send den til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne ansøgningen og sende den via "Skriv til os" på www.appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Jeg er blevet syg'.

Når vi har modtaget og vurderet ansøgningen, indhenter vi dokumentation fra relevant behandler. Hvis du har ret til udbetaling, udbetaler vi pengene til din NemKonto, så snart vi modtager den nødvendige dokumentation.

Hvis du i mere end tre måneder har indtægtstab, fordi du er for syg til at gå på arbejde, har du mulighed for at få en månedlig udbetaling fra din forsikring ved tab af erhvervsevne.

Din erhvervsevne skal være nedsat med mindst halvdelen eller to tredjedele (afhængig af din dækning), for at du kan få erstatning.

Sådan bruger du din forsikring ved tab af erhvervsevne:

1. Hent en ansøgning og en lægeattest her. Du kan også ringe til AP Pension på 3916 9902. Du skal selv udfylde ansøgningen, mens lægeattesten skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis lægen sender en regning med.
2. Send både ansøgning og lægeattest til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne ansøgningen og sende den via "Skriv til os" på www.appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Jeg er blevet syg'.
3. Når vi har modtaget ansøgning og lægeattest, vurderer vi, om vi ud fra oplysningerne kan begynde at udbetale penge. Ellers indhenter vi yderligere lægelige oplysninger.

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe. Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne.

Hvis du bliver ramt af en ulykke og får varige mén, har du mulighed for at få en skattefri engangsudbetaling. Størrelsen på udbetalingen afhænger af, hvor stort et mén du får.

Sådan bruger du din ulykkesforsikring:

1.Hent en skadeanmeldelse her. Du kan også ringe til AP Pension på 3916 9902.

2. Udfyld skadeanmeldelsen, og send den til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne ansøgningen og sende den via "Skriv til os" på www.appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Jeg er blevet syg'.

Når vi har modtaget din anmeldelse, indhenter vi de nødvendige lægelige oplysninger om ulykken, herunder også en eventuel størrelse på dit mén. Vi kontakter dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling, samt hvor stor udbetalingen i givet fald er, når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger.

Hvis du dør, kan dine nærmeste have ret til en udbetaling, hvis du har en livsforsikring. AP Pension modtager automatisk besked om din død fra cpr-registret. Herefter kontakter vi dine efterladte.

Vi beregner, hvor meget dine efterladte eventuelt kan få udbetalt, når vi har de nødvendige oplysninger. Vi sender dem et brev, når vi udbetaler pengene.

Vil du vide mere?

Skriv til os
Vedhæft en eller flere filer

Vil du vedhæfte flere dokumenter, skal du holde Ctrl nede og venstreklikke på de ønskede dokumenter.

Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme personoplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular. Du kan læse mere om AP Pensions behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik herunder.