Påstande har intet hold i virkeligheden

I to historier – den ene under overskriften ”Søren Dal kom på tværs af AP’s rødder i Landbruget” - fortalte Morgenavisen Jyllands-Posten og Finans.dk onsdag den 1. februar 2017, at Søren Dal Thomsens fratrædelse som adm. direktør for AP Pension skyldtes, at han blandt andet havde ”lagt sig ud med dele af bestyrelsen i forhold til at foretage investeringer i landbruget.”

Historierne er skrevet udelukkende på baggrund af anonyme kilder, og de to mediers udlægning af forløbet omkring Søren Dal Thomsens fratrædelse har intet hold i virkeligheden.

- Jeg kan på det kraftigste afvise, at bestyrelsesmedlemmer i AP Pension på noget tidspunkt har forsøgt at få AP Pension til at foretage investeringer til gavn for de virksomheder, hvor de er ansat. Jeg har selv deltaget i alle bestyrelsesmøder gennem de seneste seks år, og der har jeg gentagne gange hørt bestyrelsesmedlemmer understrege, at det for dem er vigtigt, at der netop ikke sker en sammenblanding af interesserne, siger Bo Normann Rasmussen, der er konstitueret som adm. direktør for AP Pension.

Journalisterne på Jyllands-Posten og Finans.dk har forud for offentliggørelsen af artiklerne undladt at foreholde AP Pension de konkrete påstande.

Både Søren Dal Thomsen og AP Pensions formand, Niels Dengsø Jensen har talt med journalisterne. Søren Dal Thomsen har overfor AP Pension oplyst, at han igen og igen overfor journalisterne har afvist, at han skulle være blevet udsat for pres fra bestyrelsen, ligesom han efter det for AP Pension oplyste har afvist, at han havde været i konflikt med hele eller dele af bestyrelsen. Disse afvisninger kommer langt fra til udtryk i de offentliggjorte historier.

For Niels Dengsø Jensens vedkommende gør det sig gældende, at han under samtalen med journalisten gentagne gange henviste til indholdet i pressemeddelelsen fra den 7. december 2016, og han blev ikke spurgt ind til den påståede konflikt mellem Søren Dal Thomsen og bestyrelsen omkring investeringer i dansk landbrug.

- Jeg vil gerne understrege, at bestyrelsen ikke blander sig i den sædvanlige drift af AP Pension. De investeringer, AP Pension har foretaget i dansk landbrug, er sket på baggrund af et idéoplæg fra direktionen og en konkret indstilling til bestyrelsen. Jeg hæfter mig da også ved, at artiklerne alene bygger på anonyme kilder, så påstandene må stå for journalisternes egen regning, siger Bo Normann Rasmussen.

Gennem flere år har AP Pension som en del af en kontrolleret offensiv investeringspolitik investeret i enkeltstående danske landbrug. Det er sket som et led i en strategi for alternative investeringer, hvor der kan hentes et attraktivt afkast med en kontrolleret risiko.

  • Yderligere information kontakt:
  • Bestyrelsesformand
  • Niels Dengsø Jensen
  • Telefon: 2022 0264

Vil du vide mere?