Nyt partnerskab sætter fokus på det gode ældre liv: AP Pension og Danske Diakonhjem etablerer friplejehjem og en række seniorresorts

En ny partnerskabsaftale mellem AP Pension og Danske Diakonhjem, der er den største danske ikke-kommunale aktør på ældreområdet, betyder, at der inden længe er spadestik til nye friplejehjem i Nørager i Rebild Kommune, i Haderslev og midt i Horsens. Derudover er det planen at etablere en række seniorvenlige boliger og services i forbindelse med friplejehjemmene i blandt andet Haderslev og Horsens, så personer i den tredje alder for alvor kan nyde det gode ældre liv.

- De seneste befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik viser, at over de næste 10 år vokser den danske befolkning med omkring 280.000 personer eller næsten 5 procent, og det er primært de ældste, der bliver flere af. Jeg er derfor utrolig stolt over, at vi i samarbejde med Danske Diakonhjem nu begynder at etablere friplejehjem og seniorvenlige boliger samt plejefaciliteter over hele Danmark, siger direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson, som i første omgang investerer et trecifret millionbeløb i de seniorvenlige faciliteter.

Planens første fase omfatter etablering af friplejehjem i henholdsvis Nørager, Horsens og Haderslev, men lignende projekter er også på tegnebrættet i resten af Danmark. På nuværende tidspunkt bliver der etableret et par hundrede boliger, som alle vil være omkring 65-70 kvadratmeters store. Driften af de nye friplejehjem bliver varetaget af Danske Diakonhjem.

Det gode ældre liv

- I Danske Diakonhjem arbejder vi for at sikre det gode ældreliv, og det betyder, at vi altid betragter det enkelte menneske som noget særligt og værdifuldt. Vi er en selvejende organisation, som har mere end 60 års erfaring inden for ældrepleje og drift af plejehjem, hospicer og botilbud. Vi har et solidt grundlag og et værdimæssigt fællesskab med AP Pension, og jeg glæder mig til fremover at virkeliggøre vores vision om at sikre det gode ældreliv for endnu flere danskere, siger direktør i Danske Diakonhjem, Emil Tang.

Han fortæller, at et friplejehjem adskiller sig fra andre plejehjem ved, at det ikke er formelt knyttet til den lokale kommune gennem en særlig driftsoverenskomst. På den måde har friplejehjemmet normalt et større råderum til selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst lægges tilrette. Et friplejehjem giver også borgeren mulighed for frit at vælge, hvor vedkommende vil bo. Hvis man er visiteret til en plejebolig af sin kommune, kan man vælge et friplejehjem, lige meget hvor i landet det ligger.

Emil Tang forklarer også, at det ikke er dyrere, hverken for borgeren eller samfundet, hvis en borger vælger at bo på et friplejehjem frem for et almindeligt plejehjem. På et friplejehjem tilbydes en række ekstra ydelser som tilkøbsmuligheder. Det kan f.eks. være ekstra rengøring, wellness eller ledsagelse ud af huset til fester og andet.

Ansvar for kunderne og borgerne

AP Pensions motto er ”din pension – vores ansvar”, og det er et ansvar, som selskabet tager alvorligt, og derfor er etableringen af de seniorvenlige boliger et helt naturligt skridt for AP Pension.

- Behovene hos den ældre del af Danmarks befolkning er i hastig udvikling, og lysten til at bevare et aktivt liv som en naturlig del af det omkringliggende samfund også i den tredje alder har aldrig været større. I udlandet kender man det som en slags seniorresorts. Her i Danmark kommer det til at handle om, at vi etablerer en lang række ældrevenlige faciliteter inden for det samme område, siger Peter Olsson.

I første omgang er planen at etablere sådanne faciliteter i forbindelse med friplejehjemmene i Haderslev og Horsens, men Peter Olsson fortæller, at der er flere i støbeskeen.

- I AP Pension er vi vores ansvar bevidst, både mens vores kunder sparer op til pension, og når de går på pension. Og derfor ser vi det også som en naturlig del at hjælpe med at understøtte nogle af de basale sociale elementer i samfundet, som i dette tilfælde handler om, at sørge for at de ældre også har valgmuligheder, når de skal vælge en bolig, siger han og fortsætter:

- Danske Diakonhjem er den største aktør på friplejehjemsområdet, og jeg er derfor tryg ved, at de står for driften af friplejehjemmene. Men udover at vi på denne måde understøtter en demografisk udvikling, så betyder partnerskabet med Danske Diakonhjem også, at vi skaber solide afkast for vores kunder over de næste mange år.

Peter Olsson glæder sig til at kunne slå dørene op til de første friplejehjem, og han ser frem til at samarbejdet med Danske Diakonhjem inden længe også resulterer i etablering af lang række andre ældrevenlige faciliteter.

For yderligere oplysninger:

Peter Olsson
Direktør, AP Ejendomme
20 98 50 18

Emil Tang
Direktør, Danske Diakonhjem
76 40 14 00

Vil du vide mere?