Halvårsregnskab 2017 - AP Pension har afkast helt i top

I et hårdt konkurrencepræget marked er det i de første seks måneder af 2017 lykkedes Danmarks fjerdestørste kommercielle pensionsselskab, AP Pension, at fastholde sin position.

Endnu engang kan selskabets kunder glæde sig over afkast, som er helt i top, og som i markedsrente skabte en forrentning på op til 7,22 procent. De løbende præmier er med 2.575 mio. kroner stort set uændrede i forhold til samme periode sidste år.

I alt kommer AP Pension ud af halvåret med et overskud på 18 mio. kroner. Selskabet er derfor fortsat et af pensionsbranchens bedst konsoliderede, og det er årsagen til, at selskabet i 2017 udlodder de første 500 mio. kroner til alle kunder i form af den såkaldte AP Loyalitetsbonus.

Udvalgte nøgletal første halvår 2017

 Løbende præmier  Afkast markedsrente  Afkast gennemsnitsrente*
 2.575 mio. kroner (-0,8 %)  4,32 % - 7,22 %  2,7 %

Anm.: Tal i parentes udgør vækst i forhold til samme periode 2016 *Opgjort ved fonden AP Stabil

Bo Normann Rasmussen, adm. direktør i AP Pension, siger følgende om halvårsregnskabet:

- Vores resultat for første halvår 2017 viser en mindre fremgang i antallet af kunder, solide afkast, som ligger helt i toppen af markedet, men også et regnskab, der fortsat er præget af underskud på syge- og ulykkesforsikringerne. Det skyldes blandt andet store investeringer i løsninger, der forbedrer kundeoplevelsen, og omkostninger som følge af stigende regulering.

- De første seks måneder af 2017 har været kendetegnet af en positiv stemning på de globale aktiemarkeder i lighed med andet halvår 2016. Den positive udvikling afspejler sig også i de afkast, vi har sikret vores kunder. Både når vi ser på de absolutte tal, og når vi sammenligner os med vores konkurrenter, ligger vi helt i top med afkast på op til 7,22 procent i markedsrente. At vi endnu engang er med længst fremme, skyldes en aktiv investeringsstrategi med globale investeringer, nøje udvalgte forvaltere og afdækning mod valutaudsving.

- Vi kommer ud af første halvår 2017 med et overskud på 18 mio. kroner. Resultatet er påvirket af, at vi fortsat kan konstatere et underskud på syge- og ulykkesforsikringerne. Underskuddet afspejler, at konkurrencen på det område i øjeblikket er så høj, at forsikringerne sælges til en pris, der ikke matcher de indtægter, som skal bruges til at dække de opståede skader. Det er et brancheproblem, men det ændrer ikke ved, at det er utilfredsstillende, at forsikringsdækningerne giver underskud. I AP Pension har vi igangsat initiativer, som i løbet af en årrække skal forbedre lønsomheden på området. Men i forventningen om at konkurrencesituationen ikke ændrer sig nævneværdigt i den nærmeste fremtid, har vi valgt at hensætte til to års underskud i regnskabet. På den måde fastholder vi vores evne til at levere konkurrencedygtige priser i den kommende tid.

- Jeg glæder mig over, at AP Pension ved udgangen af juni 2017 fortsat er et af pensionsbranchens mest velkonsoliderede selskaber. Da vi er et sundt og økonomisk stærkt selskab, begynder vi som det første selskab i Danmark i 2017 at uddele penge til alle kunder og ikke kun til nogle udvalgte. I år udlodder vi de første 500 mio. kroner i form af det, vi kalder AP Loyalitetsbonus. Som et ægte kundeejet selskab er filosofien hos os, at pengene nu engang ligger bedst i kundernes lommer. Kort før sommerferien fik alle vores kunder derfor besked om, hvor meget de hver især kan forvente at få udbetalt i AP Loyalitetsbonus, når året er omme.

- Vores datterselskab, nærpension, som distribuerer AP Pensions produkter inden for pension og forsikring via mere end 30 pengeinstitutter over hele Danmark, er inde i en spændende periode i øjeblikket. Igennem første halvår har vi således oplevet et stigende forretningsmæssigt omfang på det område, og jeg forventer derfor, at vi i de kommende måneder vil se en betydelig vækst i salget af vores produkter via pengeinstitutterne. 

Yderligere oplysninger kontakt

Bo Normann Rasmussen, adm. direktør AP Pension, telefon 61 61 05 92

Information til pressen