AP Pension melder om fint afkast og fortsat vækst

I første halvår af 2015 har AP Pension samlet set præsteret et afkast på 4,8 pct. til kunderne i markedsrente. Årets første seks måneder har desuden budt på fortsat vækst i de løbende præmier på 2,2 pct. og styrkede reserver, trods et stigende renteniveau.

Vækst i løbende præmier  Afkast markedsrente  Afkast gennemsnitsrente  Bonusgrad (1) 
 2,2 pct. 2,8 pct. - 7,0 pct.  0,4 pct.   9,6 pct.

 (1) Nytegnende bestand

Første halvdel af 2015 har udviklet sig tilfredsstillende for AP Pension. Halvåret byder på vækst i de løbende præmier og et fint afkast til kunderne i markedsrente og en god depotrente til kunderne med gennemsnitsrente.

Ved udgangen af juni 2015 kunne AP Pension fremvise indtægter på 3,8 mia. kr. i de samlede præmier inklusive overførsler, heraf 2,5 mia. kr. i løbende præmier. Det svarer til en årlig vækst på 2,2 pct. i løbende præmier.

Samtidig mærker AP Pension byrderne ved den stigende regulering. Omkostninger til Solvens II lovgivningen, som implementeres 1. januar 2016, er den væsentligste årsag til stigningen fra 1.095 kr. til 1.261 kr. i omkostning pr. kunde.

I første halvår af 2015 har de finansielle markeder været præget af især situationen i Grækenland, men også nationalbankernes lempelige pengepolitik og forventningerne til denne skaber volatilitet i de finansielle markeder.

Isoleret set er volatilitet uønsket, men set fra en langsigtet investor som AP Pension, skaber det også muligheder, som AP Pension søger at få udbytte af.

"Et afkast på 2,8 pct. til dem, som ønsker en lav risiko og på 7,0 pct. til dem, som ønsker en høj risiko, er fine afkast i et blandet marked, hvor obligationerne samlet har givet negative afkast, mens det globale aktiemarked har givet omkring 10 pct. Til dem, som ønsker mere stabilitet, tilbyder AP Pension forsat en af markedets højeste depotrenter, eksempelvis 4 pct. i den nytegnende bestand. Samtidig med den høje depotrente har AP Pension været i stand til at øge selskabets samlede reserver. De stærke reserver øger sandsynligheden for også i fremtiden at kunne holde en høj depotrente til de kunder, som foretrækker et stabilt afkast i et volatilt marked," siger adm. direktør i AP Pension, Søren Dal Thomsen.


Vil du vide mere?