AP Pension går ind i 2017 med en milliardaftale med NPV om udvikling af Enghave Brygge

AP Pension køber sig med en investerings- og finansieringsaftale på 1,4 mia. kr. ind i udviklingen af Københavns nye kanalby på Enghave Brygge. Aftalen sikrer NPV finansiering til de sidste tre af selskabets seks boligøer og fremrykker byggeriet. Med milliardinvesteringen, som er blandt de største ejendomsudviklingsaftaler, pensionsselskabet har indgået, bygger AP Pension attraktive boliger med vandudsigt til fornuftige priser, som vil skabe solide afkast til pensionsselskabets kunder i årene fremover.

Med en af de største ejendomsudviklingsinvesteringer i AP Pensions historie køber pensionsselskabet sig med en investerings- og finansieringsaftale på 1,4 mia. kr. ind i udviklingen af Københavns nye kanalby i Enghave Brygge. Her skal der over de nærmeste år opføres 160.000 etagemeter boliger og erhverv på seks øer i den sydlige del af Københavns havn.

AP Pension køber sin helt egen boligø med 21.679 etagemeter fordelt på cirka 250 attraktivt beliggende lejligheder med henblik på langsigtet udlejning. Alle lejligheder får vandudsigt.

Samtidig indgår AP Pension i et finansielt samarbejde med NPV om det igangværende byggeri af 23.200 etagemeter på Kærholm og det kommende byggeri af 28.200 etagemeter på en tredje, endnu unavngiven ø i kanalbyen.

Investerings- og finansieringsaftalen omfatter dermed de tre nordligste og mest citynære boligøer på Enghave Brygge og i alt cirka 75.000 etagemeter.
Aftalen med AP Pension sikrer NPV en professionel samarbejdspartner med et langsigtet perspektiv. AP Pension og NPV vil sammen fremrykke udviklingen af de to næste boligøer, som kan stå færdige allerede i 2019/2020.

-Hos AP Pension har vi en ambition om at deltage i ejendomsudviklingsprojekterne helt fra begyndelsen. På den måde er vi lidt anderledes end vores konkurrenter, idet vi tror på, at det betaler sig at være med fra et meget tidligt stadie og ikke blot overtage et fuldt og færdigt projekt, fortæller direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson.

-NPV har nu sig sikret den fulde finansiering af selskabets i alt seks boligøer, siger direktør i NPV Jens Schaumann og fortsætter:

-Samarbejdsaftalen med AP Pension åbner for, at vi hurtigere kan realisere den samlede kanalby.

-Den hurtige færdiggørelse af projektets cirka 700 lejligheder vil øge attraktionen af den nye kanalby, der allerede er i høj kurs hos køberne. Og det med god grund.

-Ingen andre projekter nær København City byder på en ny maritim bydel med fem-seks kilometer kanaler, to nye lystbådehavne og vandudsigt fra samtlige lejligheder. Enghave Brygges nye kanalby er unik, påpeger Jens Schaumann.

-Salget af en boligø til AP Pension forøger NPV’s andel af solgte lejligheder markant.

I forbindelse med købet fortæller direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson:

-Hos AP Pension har vi en klar strategi om at investere i attraktive og velbeliggende ejendomme, som kan være med til at sikre et fornuftigt afkast til vores kunder. Med købet af en hel boligø på Enghave Brygge opnår vi en højere eksponering mod et attraktivt boligsegment. Købet af en hel boligø i Københavns nye kanalby repræsenterer en betydelig investering i et attraktivt område, som vi har stor tiltro til, idet vi kommer til at bygge en række fantastiske lejeboliger med vandudsigt, som alle vil være til leje for en fornuftig pris.

Mulighed for flere projekter

Både AP Pension og NPV ser samarbejdsaftalen som et første skridt, der i fremtiden kan udvides til at omfatte andre projekter.

-Vi ser samarbejdet med pensionskasserne som en naturlig komponent i fremtidig projektfinansiering, siger Jens Schaumann og fortsætter:

- Fast ejendom er en del af pensionskassernes kerneforretning. De placerer løbende betydelige midler, og de besidder stor kompetence inden for fast ejendom.

-NPV’s pipeline omfatter projekter med en samlet projektsum på 8-10 mia. kr. Projekterne befinder sig på forskellige udviklingstrin og rummer hver især gode muligheder for samarbejde om investering og finansiering.

Også AP Pension ser interessante perspektiver i samarbejdet:

-Vi er hele tiden i markedet efter udviklere, som kan bistå os til at erhverve de rigtige projekter til de rigtige priser, udtaler Peter Olsson.
NPV køber Khaldoun Tabari ud

Den nye finansieringsaftale med AP Pension betyder også, at NPV med udgangen af 2016 har købt sin tidligere samarbejdspartner, Dubai domicilerede Khaldoun Tabari, ud af parternes fælles projekt på Enghave Brygge.

Khaldoun Tabari gik ind i projektet på et meget tidligt tidspunkt i udviklingen og har været med til at bære projektet frem til det nuværende fremskredne stade, hvor den fremtidige finansiering i kraft af aftalen med AP Pension er kommet på plads.

Yderligere spørgsmål, kontakt:
Peter Olsson, direktør AP Ejendomme, mobil 20 98 50 18
Jens Schaumann, direktør NPV, mobil 40 62 01 13

AP Pension er Danmarks fjerdestørste kommercielle pensionsselskab med en samlet årlig præmiebetaling på knap 7 mia. kr. og en samlet formue på mere end 104 mia. kr. AP Pension har målt på afkast af formuen gennem flere år været blandt landets førende pensionsselskaber. Læs mere på www.appension.dk

NPV A/S indgår i Gribskov koncernen, hvis moderselskab er Investeringsselskabet Gribskov ApS. Koncernen realiserede i seneste regnskabsår (2015) et overskud på kr. 97 mio. Egenkapitalen udgjorde pr. 31.12.2015 kr. 166 mio. Selskabet har domicil på Jægersborg Allé 1a i Charlottenlund og beskæftiger ca. 20 ansatte.
www.npv.as

Enghave Brygge, Københavns nye kanalby, omfatter etableringen af i alt 11 nye kunstige øer, som dannes dels ved opfyld i havneløbet ud for Enghave Brygge, dels ved landværts udgravning af fem-seks kilometer nye kanaler. Der bliver tale om en helt ny maritim bydel med et samlet areal på ca. 292.000 etagemeter fordelt på ca. 2.600 boliger, som er beliggende i gåafstand fra Vesterbro og København City med Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Kanalbyen, der får hele to metrostationer, bliver af såkaldt 3. generation, hvor bebyggelsen på de enkelte øer omgives af brede træbevoksede promenader. I kanalbyen etableres to nye lystbådehavne, som sammen med kanalerne tilfører bydelen en unik maritim karakter. Samtlige lejligheder får vandudsigt.
www.engholmene.dk

 

Vil du vide mere?