Årlig Klimarapport

Konsistent og åben rapportering

I AP Pension ønsker vi at være åbne om klimarelaterede risici og muligheder i forhold til vores investeringer. Derfor laver vi hvert år en klimarapport, som følger anbefalingerne fra TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures).

Hent klimarapporten her.

Læs mere om TCFD her.

Rapporten giver vigtige input til investeringsprocessen

Anbefalingerne i TCFD skaber rammerne for et rapporteringsværktøj, som gør AP Pension i stand til at foretage en systematisk og konsistent rapportering om klimarisici. Hensigten er, at vi kan måle og følge udviklingen i vores investeringsportefølje i forhold til klimarisici år efter år, og anvende den viden vi får fra rapporten i vores investeringsprocesser.

Gennem arbejdet med rapporten opnår vi et nuanceret indblik i, hvordan klimaforandringer påvirker og kan påvirke vores investeringer nu og i fremtiden. Samtidig giver rapporten os mulighed for at måle og følge udviklingen i porteføljens klimaaftryk år efter år samt følge med i, hvordan vores investeringer bidrager til Paris-aftalen og målet om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader.

Rapporten er udarbejdet af AP Pension sammen med vores uafhængige eksterne rådgiver, ISS ESG.

Hovedkonklusioner fra rapporten

Nedenfor ses udvalgte resultater fra den seneste rapport:

  • 63 procent af selskaberne i AP Pensions portefølje* rapporterer om deres klimaaftryk, og har derved taget de første skridt i arbejdet mod opnåelsen af Paris-aftalens mål. Det ligger på niveau med benchmark.
  • CO2 udledningen for AP Pensions portefølje af er cirka 50 procent lavere end benchmark målt på porteføljens scope 1 og scope 2 CO2-udledning pr. mio. kroner.
  • Cirka 3 procent af porteføljen er placeret i virksomheder, der er involveret i fossile brændstoffer mod cirka 7 procent for benchmark.
  • Cirka 40 procent af energiproduktionen i AP Pensions investeringer i forsyningsselskaber kommer fra bæredygtige kilder. Tallet for benchmark er på 10 procent.

*Tallene er baseret på en analyse af selskabets samlede portefølje af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer, hvilket i alt udgør ca. 2.000 selskaber og beløber sig til omtrent 25 mia. kr.      

*Analysen for 2018 inkluderer kun aktivt forvaltede aktiemandater. Analysen for 2019 inkluderer derudover også kreditobligationer og indeksfonde. Derfor kan data for de to år ikke sammenlignes én til én.

**Beregninger for benchmark er baseret på data tilgængelig i ISS-ESG klimadatabase og følger ISS-ESG metodik. Det er ikke et officielt C02-aftryk fra MSCI.