Eksklusionsliste

I de tilfælde, hvor dialog ikke har nogen virkning, kan et selskab blive ekskluderet fra AP Pensions investeringsunivers, og beholdninger i aktien eller virksomhedsobligationen vil i så fald blive afhændet. Dette anses i udgangspunktet som sidste udvej. Beslutningen om, hvorvidt et selskab eller et land skal på eksklusionslisten med henblik på en eventuel eksklusion, ligger som udgangspunkt hos AP Pensions direktion, men principielle spørgsmål kan blive bragt til beslutning i bestyrelsen.

 

Generelt ønsker vi ikke at støtte op om de selskaber, som udgør den største trussel mod opnåelsen af Parisaftalens mål, og hvor en omstilling til en bæredygtig forretningsmodel umiddelbart anses som uden for rækkevidde. Derfor vil vi f.eks. ikke investere i de selskaber, hvor en betydelig andel af omsætningen er relateret til kul eller tjæresand. Herudover investerer vi ikke i selskaber, som er involveret i tobaksproduktion.

 

Eksklusion af kul, tjæresand og tobaksproduktion er en naturlig del af vores arbejde med FN’s verdensmål og understøtter vores ønske om aktivt at bidrage til en grønnere, sundere og mere bæredygtig fremtid.

 

Eksklusionslisten i AP Pension består af:

  • Selskaber, der ikke lever op til AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet, og hvor dialogen med selskabet har været uden effekt
  • Selskaber, hvor en andel på mindst 30 procent af omsætningen er relateret til enten kul eller tjæresand
  • Selskaber, hvor en andel på mindst 5 procent af omsætningen er relateret til tobaksproduktion
  • Selskaber, der er involveret i produktion af kontroversielle våben, såsom klyngebomber, antipersonel miner, kerne-, biologiske- eller kemiske våben.
  • Selskaber, der er sanktioneret af den danske stat
  • Stater, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet, og hvor internationale principper for samfundsansvar ikke efterleves.

 

AP Pensions eksklusionsliste