Har du en klage?

Hvis du er utilfreds med en afgørelse truffet af AP Pension, har du mulighed for at klage. Det er vigtigt, at du kun anvender denne formular i forbindelse med en klage. Alle andre henvendelser skal ske via "Kontakt os", som du finder længere nede på siden.

Du skal i første omgang klage til den afdeling i AP Pension, hvor afgørelsen er truffet. Du kan også klage til Juridisk afdeling, der er klageansvarlig i AP Pension.

Send en e-mail til den klageansvarlige i AP Pension

Hvis du ikke opnår det, du ønsker ved din klage, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre gebyr, og du skal bruge et skema, som du kan få hos os.

Du kan også finde klageformularen på www.ankeforsikring.dk eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring.

Som noget nyt kan man nu også klage til Ankenævnet for Forsikring online

Gå til Ankenævnets online klageformular

Se evt. klageguide her.

Skriv til os
Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender personfølsomme oplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular.