Hvorfor er AP Pension, som AP Pension er?

Fordi det er jer, der ejer os

Omdrejningspunktet i AP Pension er kundeejerskabet. Det vil sige, at i AP Pension er der kun én ejer, og det er vores kunder.

Hos os er det kunderne, der via de delegerede vælger bestyrelsen. Og dermed er det kunderne, som sidder i bestyrelsen og fastlægger vores mission, vision og strategi.

Det betyder, at vi populært sagt kun har én herre at tjene, nemlig vores kunder. I AP Pension opstår der ikke et dilemma om, hvorvidt en beslutning skal tilgodese kunderne eller ejerne - for det er de samme mennesker.

Vores vision er klar. Vi ønsker, at vores kunder skal opleve AP Pension som et trygt, enkelt og værdiskabende pensionsselskab - og netop dét gennemsyrer alt vores arbejde.

I videoen herunder kan du høre mere om, hvorfor det er en styrke, at AP Pension er kundeejet.