Hvorfor tilbyder vi stadig gennemsnitsrente til vores kunder?

Fordi det er jer, der ejer os

Hos AP Pension har kunderne frihed til at vælge den kombination af tryghed og risiko, som de ønsker, når det kommer til deres investering. Vi vil ikke diktere, hvor og hvordan vores kunder placerer deres opsparing.

Hos os kan kunderne frit vælge at placere deres pensionsordning i gennemsnitsrente med stor tryghed og dermed få en stabil rente år efter år. De kan også vælge en større risiko i markedsrente og dermed få mulighed for at udnytte de afkastmuligheder, der opstår, når f.eks. aktiemarkedet går godt. Begge valg er mulige hos os.

Nogle vil hævde, at som pensionsselskab tjener man mere på markedsrente end gennemsnitsrente, men vores prioritet er at give kunderne et valg. For os er det ikke vigtigt, om de vælger det ene eller det andet. Vi ønsker at stille de bedste produkter til rådighed for vores kunder.

Herunder kan du se, hvorfor det er en styrke, at AP Pension tilbyder frit valg mellem gennemsnitsrente og markedsrente.