AP Pensions kundedemokrati

AP Pension er en forening (Foreningen AP Pension f.m.b.a.), som ejes af sine medlemmer. Alle, der har en pensionsordning gennem AP Pension, er medlemmer af foreningen.

En gang om året, inden udgangen af april, afholdes der ordinær generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen er AP Pensions øverste myndighed. Læs mere om generalforsamlingen her.

Alle kunder har ret til at deltage i generalforsamlingen, men det er kun delegerede, der har stemmeret. De delegerede vælges af og blandt kunderne og repræsenterer kundernes interesser. Arbejdsgivere og medarbejdere vælger hver deres delegerede. Få hurtigt overblik over valget af delegerede i tegnefilmen nederst på siden.

Det er de delegerede, der vælger bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. Læs mere om bestyrelsen her

Tildeling af stemmer

Medlemmer af valggruppe B2 og B3 kan frem til den 26. marts 2019 tildele deres stemme til en delegeret via valgportalen.

Gå til valgportalen

Foreløbig opgørelse over antal delegerede i AP Pension

 • Delegerede i valggruppe A1: 233
 • Delegerede i valggruppe B1: 169
 • Delegerede i valggruppe B2: 21
 • Delegerede i valggruppe B3: 39
 • Samlet antal delegeret: 462

Foreløbig opgørelse af antal stemmer fordelt på valggrupperne:

 • Valggruppe A1: 25.501
 • Valggruppe B1: 24.525 + evt. tildelte stemmer
 • Valggruppe B2: Tildeling ikke afsluttet endnu
 • Valggruppe B3: Tildeling ikke afsluttet endnu

Sådan får du indflydelse

Valget af delegerede foregår gennem valggrupper, og valgprocessen er lidt forskellig fra valggruppe til valggruppe.

 • Valggruppe A1 og B1: Er for dig, der er med i en firmaordning med fem medarbejdere eller flere. Læs mere om valgprocessen her.
 • Valggruppe B2: Er for dig, der enten arbejder i en virksomhed med op til fire medarbejdere, indbetaler privat til en pensionsopsparing eller har en pensionsordning, der ikke indbetales til (en såkaldt fripolice). Læs mere om valgprocessen her.
 • Valggruppe B3: Er for dig, der får udbetalt pension eller løbende udbetaling ved sygdom. Læs mere om valgprocessen her.

Få overblik over valgprocessen

Valg af delegerede 

Hver kunde tæller én stemme på generalforsamlingen

Delegerede i valggruppe A1 og B1 får tildelt stemmer, som svarer til antallet af medarbejdere med en firmapensionsordning i deres virksomhed. 100 medarbejdere giver altså 100 stemmer.

Kunder i valggruppe B2 og B3 kan tildele deres stemme til en delegeret, som enten tilhører valggruppe B1, B2 eller B3. Hvis en delegeret i valggruppe B2 f.eks. får tildelt 100 stemmer, inklusiv sin egen, vil han eller hun på generalforsamlingen være repræsenteret med 100 stemmer.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere oplysninger om valg af delegerede, kan du læse AP Pensions vedtægter her og valgregulativ her. Du er også velkommen til at kontakte os på 3916 5000. 

Tegnefilm: Kundedemokratiet på tre minutter

Her kan du på få minutter få overblik over kundedemokratiet i AP Pension: