Demokrati

AP Pension er en forening (Foreningen AP Pension f.m.b.a.), som ejes af sine medlemmer. Alle, der har en pensionsordning gennem AP Pension, er medlemmer af foreningen.

En gang om året inden udgangen af april afholdes der ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er AP Pensions øverste myndighed.  

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, men det er kun delegerede, der har stemmeret. De delegerede vælges af medlemmerne og repræsenterer medlemmernes interesser. Arbejdsgivere og medarbejdere vælger hver deres delegerede.

Det er de delegerede, der vælger bestyrelsen for Foreningen AP Pension. Læs mere om bestyrelsen her

Sådan får du indflydelse

Er du med i en firmaordning med højst fire medarbejdere, har en privat pensionsordning, er pensionist eller har en pensionsordning, der ikke indbetales til (fripolice), kan du læse mere her

Er du i en firmaordning med fem medarbejdere eller flere, kan du læse mere her

Læs mere om hvordan kundedemokratiet fungerer

Ønsker du yderligere oplysninger om valg af delegerede, kan du læse AP Pensions vedtægter her og valgregulativ her. Du er også velkommen til at kontakte AP Pension på tlf. 3916 5000.