Hvad går du efter, når du vælger firmapension?

Se top fem over danskernes ønsker til deres pensionsordning. Så får du inspiration til, hvad du skal skrive på tjeklisten, når du vælger jeres aftale.

AP Pension har – via Analyse Danmark – spurgt 1.527 danskere med pensionsordning, hvad de lægger mest vægt på i deres ordning. Deltagerne fik ti valgmuligheder, og deres top fem blev:  

  1. Gode afkast over tid
  2. Lave omkostninger til pensionsselskabet
  3. At pensionsselskabet gør det enkelt at forstå ordningen
  4. Gode forsikringer ved fx invaliditet og død
  5. Kompetent rådgivning  

Her får du inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille, når du skal vælge firmapension til din virksomhed.    

1. Sørg for risiko til enhver smag

Afkast er den berettigede topscorer, for det gør stor forskel for pensionen, om dine medarbejdere får gode afkast eller ej. Ingen ved, hvilke fremtidige afkast pensionsselskaberne skaber, men historien kan give et fingerpeg. Sammenlign dog altid selskaberne over en periode på mindst fem til ti år.   

Det er en fordel, at dine medarbejdere kan vælge investeringsform efter deres smag. Bedst er det, hvis de kan kombinere markedsrente, hvor afkastet svinger med finansmarkederne, og depotrente, hvor renten er stabil.    

2. Hvem skal have del i kagen?

Også omkostninger kan få betydning for størrelsen på pensionen. Interesser dig især for nøgletallene ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). Så får du overblik over alle de omkostninger, dine medarbejdere skal betale til både administration og investering.    

Pensionsselskabets ejerstruktur kan have betydning for omkostningerne. Er der aktionærer eller en bank, som skal have del i profitten? Eller er der tale om et kundeejet selskab, hvor alt overskud tilfalder kunderne?    

3. Er vilkårene til at forstå?

Pension kan være kompliceret stof, og mange danskere efterspørger, at pensionsselskabet gør det mere enkelt for dem.   

Vurdér derfor, om selskabet tilbyder produkter, investeringer og kommunikation, som er til at forstå og gennemskue for dine medarbejdere. Og om der er gode muligheder for at få rådgivning og svar på sine spørgsmål.      

4. Gå efter det fleksible sikkerhedsnet

Med gode forsikringer som en del af pensionsaftalen tager din virksomhed ansvar for medarbejderne. I sikrer, at de har et økonomisk sikkerhedsnet, der griber dem og deres familier, hvis sygdom, død eller ulykke pludselig rammer.  

Ud over at undersøge priser og dækninger er det en god idé at dykke ned i, om forsikringerne er fleksible. Fx om jeres medarbejdere kan vælge en højere dækning, mens de har børn at forsørge. Tjek eventuelt også, om medarbejdere, der tidligere har haft skavanker, kan blive dækket af forsikringer.    

5. Fri adgang til kompetente rådgivere

Dine medarbejdere har forskellige behov for rådgivning. Nogle har brug for basal vejledning, mens andre har en mere kompleks privatøkonomi, som pensionsordningen skal tænkes sammen med. Derfor er det en god idé at få en aftale, hvor medarbejderne har fri adgang til rådgivning, og hvor rådgiverne kan levere bred formuerådgivning.      

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om de fleksible muligheder i en firmapensionsaftale, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Vil du vide mere?