AP Loyalitetsbonus: Kontante fordele og overskud til alle kunder

AP Pension har opbygget et stort overskud og er et af landets mest robuste pensionsselskaber. Derfor får kunderne i 2017 udbetalt 500 mio. kr. i AP Loyalitetsbonus. Planen er, at udbetalingen er den første af flere – og at nye kunder også får del i fremtidige udbetalinger.

Det er kunderne, der ejer AP Pension. Ingen aktionærer, ingen banker, ingen andre. Derfor er det også kun kunderne, der skal have del i det overskud som pensionsselskabet har skabt igennem årene.

Bestyrelsen i AP Pensions holdning er, at pengene nu engang ligger bedst i kundernes lommer, og da AP Pension i dag er et af Danmarks mest robuste pensionsselskaber, betyder det, at kunderne i 2017 får udbetalt i alt 500 mio. kr. i såkaldt AP Loyalitetsbonus. Hver kunde får sin andel sat ind på pensionsopsparingen og kan dermed se frem til en større pension.  

– AP Loyalitetsbonus er et kontant bevis på, at det betaler sig at være en del af et kundeejet pensionsselskab. Vi lancerer initiativet, fordi vi har så solid en økonomisk buffer, at vi har råd til det, siger Bo Normann Rasmussen, administrerende direktør i AP Pension.

Flere udbetalinger kan være på vej

I slutningen af december 2017 vil kunderne i AP Pension kunne se deres AP Loyalitetsbonus på deres depot, og det er bestyrelsens intention, at der også vil ske udbetalinger i de kommende år. De nye kunder, som bliver en del af AP Pension i løbet af 2017, vil således få del i eventuelle udbetalinger af AP Loyalitetsbonus fra 2018.

Det vigtige er, at AP Loyalitetsbonus er til alle kunder, der har en pensionsopsparing i AP Pension – både pensionister og erhvervsaktive.   

– Vi ønsker, at alle vores kunder skal opleve at få en større pension, uanset om de er begyndt at bruge af deres pension eller ej, siger Bo Normann Rasmussen.    

En belønning til loyale kunder

Det er størrelsen på opsparingen, der afgør den enkelte kundes AP Loyalitetsbonus. I 2017 får hver kunde cirka 0,66 procent af sin samlede opsparing i loyalitetsbonus.

En kunde, som 1. januar 2017 havde en opsparing på cirka 1 mio. kr., kan altså se frem til at få cirka 6.600 kr. Beløbet er før PAL-skat på 15,3 procent.   

For kunder, som ikke er gået på pension, vil det meste af beløbet være betinget af, at kunden beholder sin opsparing i AP Pension i en årrække, deraf navnet AP Loyalitetsbonus.

– Vi vil gerne belønne loyale kunder, og vi vil gerne forhindre, at det er muligt at melde sig ind i kundefællesskabet, få sine penge og straks efter forlade AP Pension igen, forklarer Bo Normann Rasmussen.    

Tre eksempler på AP Loyalitetsbonus i 2017

Her er eksempler på tre kunders AP Loyalitetsbonus i 2017.     

  • En 55-årig kunde arbejder og har cirka 1.500.000 kr. på sin opsparing i AP Pension (pr. 1. januar 2017). Kunden får cirka 9.900 kr. før skat i AP Loyalitetsbonus. Pengene bliver udbetalt løbende, når kunden går på pension.   
  • En 42-årig kunde arbejder og har cirka 750.000 kr. på sin opsparing i AP Pension (pr. 1. januar 2017). Kunden får cirka 4.500 kr. før skat i AP Loyalitetsbonus. Efter tre år flytter kunden sin opsparing ud af AP Pension og får derfor kun en andel af sin AP Loyalitetsbonus med.  
  • En 72-årig kunde er pensionist og har cirka 500.000 kr. på sin opsparing i AP Pension (pr. 1. januar 2017). Kunden får cirka 3.300 kr. før skat i AP Loyalitetsbonus. Kunden får pengene udbetalt løbende sammen med sin pension fra 1. april 2018.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om alle fordelene i et 100 procent kundeejet pensionsselskab, er du velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.

Vil du vide mere?