Priser på ordninger i AP Pension

Nedenfor kan du se, hvad forskellige ændringer på din pensionsordning koster. Priserne ligger ud over løbende omkostninger til administration.

Priser pr. 1. januar 2020

Tilbagekøb (dvs. udbetaling før tid)
1.930 kr. 
Overførsel til andet pensionsselskab  1.930 kr.
Ændring af police, inkl. ændring til hvilende ordning 610 kr.
Månedligt gebyr på hvilende ordninger samt alderspensionister
- derudover betales 0,1 procent af opsparingen om året
75 kr.

 

Vi kan opkræve et gebyr svarende til udgiften for AP Pension for ekstraordinære serviceydelser, som indebærer stor belastning.