Oplysning om forsikringsdistributører og produktark

Som kunde hos en af AP Pensions partnere skal du have lovpligtige oplysninger, hvis du tilbydes at tegne forsikringer, der leveres af AP Pension.  Her kan du finde oplysninger om AP Pension og Mølholm Forsikring. Vi giver dig oplysningerne i overensstemmelse med Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

 

Oplysninger om AP Pension

 

Oplysninger om Mølholm Forsikring

 

Herunder kan du finde produktark for de skadesforsikringsprodukter, som indgår i AP Pensions pensionsordninger, og som tilbydes via AP Pensions partnere. Produktarkene er udarbejdet i overensstemmelse med EU’s forordning om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumenter med oplysninger om forsikringsprodukter. Bemærk, at opsparings- og dødsfaldprodukter ikke er omfattet af forordningen og derfor ikke er indeholdt i nedenstående liste.

 

Livsforsikring med rådighedsret (Invalidesum)

 

Frivillig gruppeinvaliderente

 

Visse kritiske sygdomme (enkeltforsikrede)

 

Sundhedsforsikring