• Helbred
  • AP Care
  • CSR

I AP Pension ønsker vi at være åbne om klimarelaterede risici og muligheder i forhold til vores investeringer. Derfor udarbejder vi hvert år en klimarapport, hvori vi følger anbefalingerne fra TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures).

Se og download klimarapporten

Læs mere om TCFD

Rapporten giver vigtige input til investeringsprocessen

Håndtering af klimarisici er en integreret del af AP Pensions investeringsstrategi. Vores analyser, som tager udgangspunkt i TCFD-anbefalingerne, giver os både kvantitativ og kvalitativ indsigt i relevante klimarelaterede risici og muligheder. Hensigten er, at vi kan anvende den viden vi får fra klimaanalysen i vores investeringsprocesser.

Gennem analysearbejdet som ligger til grund for klimarapporten opnår vi et nuanceret indblik i, hvordan klimaforandringer påvirker og kan påvirke vores investeringer nu og i fremtiden. Samtidig kan vi måle og følge udviklingen i porteføljens klimaaftryk år efter år samt se, hvordan vores investeringer klarer sig i forhold til Parisaftalen og målet om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader.

Vores rapport viser, at verden endnu er et stykke fra at nå målsætningen i Parisaftalen. Det vil kræve omfattende investeringer i vedvarende energi, udvikling af nye teknologier, ændringer i virksomheders forretningsmodeller samt en række nye politiske tiltag. Alle disse elementer udgør både risici og muligheder, og vi er i AP Pension opmærksomme på at begge dele inddrages i vores arbejde med klima.

Rapporten er udarbejdet af AP Pension med data fra vores uafhængige eksterne rådgiver, ISS ESG.

Hovedkonklusioner fra rapporten

  • 72 procent af selskaberne i AP Pensions portefølje* rapporterer om deres klimaaftryk, og har derved taget de første skridt i arbejdet mod opnåelse af målene i Parisaftalen. Dette er 9 procent mere end sidste år.
  • CO2-udledningen for AP Pensions portefølje er cirka 50 procent lavere end benchmark målt på porteføljens scope 1 og scope 2 CO2-udledning pr. mio. kroner.
  • Cirka 2 procent af porteføljen er placeret i virksomheder, der er involveret i fossile brændstoffer, hvilket er mindre end sidste år.
  • Cirka halvdelen af energiproduktionen i AP Pensions investeringer i forsyningsselskaber kommer fra bæredygtige energikilder.
  • Porteføljen er på nuværende tidspunkt forbundet med en potentiel temperaturstigning på 2,4 grader ved år 2050.

*Tallene er baseret på en analyse af vores portefølje af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer, hvilket i alt udgør ca. 2.800 selskaber og beløber sig til omtrent 34 mia. kr.

  Rapportering CO2-aftryk (tCO2e) Relativ CO2-udledningseksponering (tCO2e/mio. kr. omsætning)      
  Beløb investeret med datadækning (mio. kr.) % af porteføljen med datadækning Andel af
selskaber med CO
2-rapportering
Scope 1 og 2 pr. mio. kr. investeret Vægtet
gennemsnitlig CO
2-intensitet
Fossil eksponering Energi-
produktion – Grøn andel
Temperatur-
score
Portefølje 2020 29.699 84% 72% 4,75 11 2% 49% 2,4 grader
Portefølje 2019 24.886 95% 63% 10 13 3% 40%  
Resultat i
forhold til benchmark
      -51% -54%      

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig på hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00.

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 17.00 alle hverdage.