Er du blevet syg?

Er du blevet ramt af en kritisk sygdom, eller har mistet din erhvervsevne, kan du her læse om, hvad du skal gøre.

Kritisk sygdom

Bliver du ramt af en kritisk sygdom, får du udbetalt et skattefrit engangsbeløb. Det vil give dig et økonomisk råderum, så du kan koncentrere dig om at blive helbredt. Beløbet kan du f.eks. bruge til behandling, rejser eller andet.

Sådan bruger du din forsikring:

  1. Hent en ansøgning.
  2. Udfyld ansøgningen, og send den til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne ansøgningen og sende den til skade@appension.dk

Når vi har modtaget og vurderet ansøgningen, indhenter vi dokumentation fra relevant behandler. Hvis du har ret til udbetaling, udbetaler vi pengene til din NemKonto, så snart vi modtager den nødvendige dokumentation. 

Tab af erhvervsevne

Med en dækning ved tab af erhvervsevne er du sikret en indtægt, hvis du på grund af længerevarende sygdom eller ulykke mister din evne til at arbejde. Din erhvervsevne skal være nedsat med mindst halvdelen eller to tredjedele (afhængig af din dækning), for at du kan få erstatning.

Sådan bruger du din forsikring ved tab af erhvervsevne:

  1. Hent en ansøgning og en lægeattest. Du skal selv udfylde ansøgningen, mens lægeattesten skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis lægen sender en regning med.
  2. Send både ansøgning og lægeattest til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne papirerne og sende dem til skade@appension.dk

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe. Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne, hvis du har haft fradragsret for dine indbetalinger.