Du er ansat i Eataly. Din arbejdsgiver indbetaler i alt pensionsbidrag med 16 pct. af din løn til pensionsordningen (du betaler selv 5,4 pct.). Pensionsbidraget bliver fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, prisen for dine forsikringsdækninger og vederlag. Det resterende beløb bliver anvendt til opsparing.

Når AP Pension modtager den første indbetaling, sender vi dig information om, at du kan se din pensionsoversigt på www.appension.dk/minpension. Her kan du se de basisdækninger, som er aftalt mellem din arbejdsgiver og AP Pension. Basisdækningerne står også i skemaet herunder. Det er de forsikringsdækninger, du som udgangspunkt får, når du træder ind i ordningen, og hvis du opfylder en række betingelser vedrørende dine helbreds- og arbejdsmæssige forhold. Betingelserne fremgår af pensionsoversigten.

Sammen med pensionsoversigten, får du en såkaldt medarbejdererklæring. Hvis du kan svare ja til et eller flere af spørgsmålene på erklæringen, opfylder du ikke betingelserne.I det tilfælde skal du udfylde og sende erklæringen til AP Pension. Du vil herefter blive bedt om at udfylde en såkaldt helbredserklæring, og AP Pension vil på baggrund heraf vurdere, hvorvidt og på hvilke vilkår du kan få forsikringsdækning.

Forsikringstype Minimum  Basisdækning  Maksimal forsikringsdækning 
Invalidepension*  40% af lønnen  50% af lønnen  Op til 80% af lønnen 
Engangsbeløb ved invaliditet  Op til 1.460.000 kr. 
Dødsfaldsdækning  0% af lønnen  100% af lønnen  Op til 800% af lønnen** 
Børnepension til børn under 24 år  Op til 25% af lønnen 
Visse kritiske sygdomme  Op til 730.000 kr. 

*Forsikringsdækning ved invaliditet kan fravælges fra det 60. år.

**Maksimal dækning er inklusiv eventuel dækning ved dødsfald på gruppeliv

OBS! Se under "Øvrige forsikringer" for at se gruppelivsforsikringen.

Du kan sætte forsikringsdækningerne op, hvis du ønsker det, og de helbreds- og arbejdsmæssige betingelser er opfyldt.

Du skal aflevere yderligere helbredsoplysninger, hvis du ønsker at sætte forsikringsdækningerne op senere end tre måneder, efter du er trådt ind i ordningen i AP Pension. Det gælder også, hvis du ønsker at sætte invalidepensionen op til mere end 60 pct. af din løn.

Du kan frit vælge, hvordan din pensionsopsparing skal investeres. Hvis du ikke vælger andet, bliver din opsparing placeret i den livscyklusfond, kaldet AP Active der udløber tættest på det tidspunkt, hvor du skal på pension (dvs. dit 67. år).

I skemaet fremgår de vederlag og gebyrer, som gælder for Coop Koncernaftale i perioden indtil 1. januar 2017.

AP NetLink Beregningsgrundlag  Interne fonde  Eksterne fonde 
Årligt gebyr    1.475 kr.  1.475 kr. 
Kurtage  Handelsbeløbet  0,25 pct.* 

*Dog max. 100 kr. pr. handel pr. fond.

Omkostninger ved fratrædelse eller pensionering

Transaktionsgebyrer: Faste gebyrer
Ændring til fripolice 565 kr. 
Overførsel til andet selskab/tilbagekøb 1.790 kr. 
Delvis tilbagekøb 3.000 kr. 
Efter ændring til fripolice 
Gebyr, opkræves pr. måned 69 kr. 
Procent af opsparingen i eksterne fonde (kun AP NetLink) 0,15% 
Policer under udbetaling 
Gebyr, opkræves pr. måned 65 kr. 
Procent af opsparingen i eksterne fonde (kun AP NetLink) 0,15% 

Der er forskel på den kurs, som der bliver købt til og den kurs, der bliver solgt til, ved handel med investeringsbeviser i eksterne fonde. Forskellen varierer fra fond til fond, og forskellen mellem købskursen og salgskursen kaldes for kursspread.

Salgs- og købskurserne kan ses på www.appension.dk. Der betales også kursspread, når AP Pension omlægger investeringssammensætningen i AP Active og AP Focus fondene.

AP Pension modtager storkunderabat, også kaldet kickback, for at handle med investeringsforeninger i AP NetLink. Kickback overføres individuelt til medarbejdernes fonde og reducerer medarbejdernes omkostninger (vederlag). Størrelsen af kickback varierer, men forventes pt. at udgøre 0,5 pct. af opsparingen.

Se eksempel på, hvad det betyder for dig?

Hvad betyder 0,5 pct. ekstra om året, hvis du f.eks. betaler 4.500 kr. om måneden på din opsparing? En simpel rentefremregning viser, at jo længere tid du har til pensionering, desto større bliver betydningen af kickback.

Indbetaler du 4.500 kr. om måneden i 25 år til 7 pct. i rente og med 0,50 pct. i kickback, vil din opsparing være 314.000 kr. mere værd efter 25 år end uden kickback. Det betyder 1.443 kr. mere om måneden ved udbetaling over 20 år.