Skovinvesteringer i AP Bæredygtig

Det er målet, at alle skovinvesteringer i AP Bæredygtig er certificeret i henhold til kriterierne fra FSC eller PEFC, som UNPRI henviser til som to af de muligheder, investorer har i dag for at sikre en vis minimumsstandard for bæredygtighed i skovinvesteringer.

Det er kendt, at der kan være udfordringer med certificeringen af skov, og samtidig er det kun cirka 20 procent af verdens skovdrift, der er certificeret. I dag er cirka 60 procent af porteføljen i AP Bæredygtig certificeret, og der er en proces i gang for at få certificeringen for den resterende del på plads i løbet af de kommende år.

Vi er samtidig i dialog med vores forvalter af skovinvesteringer om at sikre, at der gøres en særlig indsats for at kontrollere og monitorere, hvad der konkret investeres i.