Skovinvesteringer i AP Bæredygtig

Det er målet, at alle skovinvesteringer er certificeret i henhold til kriterierne fra FSC eller PEFC, som UNPRI henviser til som to af de muligheder, investorer har i dag for at sikre en vis minimumsstandard for bæredygtighed i skovinvesteringer. I dag er cirka 60 procent af porteføljen i AP Bæredygtig certificeret, og der er en proces i gang for at få certificeringen for den resterende del på plads inden udgangen af 2019.

Det er kendt, at der kan være udfordringer med certificeringen af skov, og samtidig er det kun cirka 10 procent af verdens skovdrift, der er certificeret. I AP Bæredygtig er næsten alle vores skovinvesteringer certificerede – hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til markedet generelt.

Vi er samtidig i dialog med vores forvalter af skovinvesteringer om at sikre, at der gøres en særlig indsats for at kontrollere og monitorere, hvad der konkret investeres i.