Aktieinvestering i AP Bæredygtig

AP Bæredygtigs aktieunivers består alene af virksomheder, hvor mindst 20 procent af omsætningen bidrager til et eller flere af FN’s verdensmål, men gennemsnittet for de virksomheder, vi investerer i, ligger tættere på 50 procent. Til sammenligning vil tallet være cirka 10 procent i en almindelig, global investeringsfond. Vi har også et krav om, at CO2-aftrykket for aktieporteføljen samlet skal være mindst 50 procent lavere, end det er i et bredt, globalt aktieindeks.

Udvælgelsen sker på baggrund af data fra MSCI, der opgør, i hvilket omfang virksomhedernes omsætning kan kobles til produkter og tjenester, der hjælper med at løse verdens store sociale og miljømæssige udfordringer.

Vi foretager desuden selv en positiv udvælgelse på baggrund af vores holdning til, hvad der kan betegnes som bæredygtigt.