Rådgivning

Når en medarbejder har udsigt til en lang sygemelding, har du som arbejdsgiver en række muligheder og pligter, der kan være med til at sikre så skånsomt et sygdomsforløb som muligt for både dig og din medarbejder. Det kan samtidig være med til at forkorte den periode, hvor medarbejderen er væk fra sin hverdag på arbejdspladsen.

Men har du overblik over, hvilke muligheder der er, f.eks. i det offentlige, og hvilke pligter du har som arbejdsgiver? Hvis ikke, kan du få gratis hjælp og sparring hos os.

Vi kan f.eks. bruges i dialogen med en sygemeldt medarbejder og som hjælp til at overskue det offentliges muligheder, f.eks. tidlig indsats, fast-track, § 56, delvis sygemelding, mulighedserklæring, fastholdelsesfleksjob og meget andet.

Vi kan også hjælpe medarbejderen med at få overblik i en måske svær situation. Det er også gratis.

Kontakt

Du kan kontakte os på 7080 5020, eller du kan skrive til os på care@appension.dk