Vi tager hånd om dine medarbejdere ved opsigelse

Den igangværende corona-krise betyder desværre, at vi ser en stigning i antallet af danskere, der mister jobbet. I den situation er det vigtigt, at man får taget stilling til sin pensionsordning og ikke mindst de tilhørende forsikringer. AP Pension tager hånd om opsagte medarbejdere, og hjælper dem til at træffe de rigtige beslutninger, når ansættelsen stopper.

Vi ved, at der er meget at forholde sig til og bekymre sig om, hvis man mister sit arbejde, og derfor er det også naturligt, at pensionsordningen ikke har første prioritet. Men rigtig mange pensionsordninger omfatter også en række forsikringer, og derfor er det vigtigt, at man får taget stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen og særligt forsikringerne, når ansættelsesforholdet stopper.

Derfor sørger vi i AP Pension for at medarbejdere, der bliver opsagt, er klar over deres muligheder og får truffet de rigtige beslutninger omkring deres pensionsordning og deres forsikringer.

Medarbejderen er automatisk dækket de første tre måneder

Vi skriver til medarbejderne, når vi modtager besked om, at de fratræder. I brevet får de information om, hvilke muligheder de har for at videreføre din pensionsopsparing og dine forsikringer.

Som kunde i AP Pension er medarbejderne automatisk dækket af deres forsikringer i tre måneder, efter ansættelsen ophører. Det gælder f.eks. forsikring ved tab af erhvervsevne, forsikring ved død og forsikring ved kritisk sygdom. Der gælder særlige regler for sundhedsforsikringer, som kun i nogle tilfælde er omfattet af reglerne om dækning efter fratrædelse.

Efter tre måneder bortfalder forsikringerne automatisk, hvis vi ikke hører fra medarbejderen. Derfor anbefaler vi under alle omstændigheder, at de kontakter deres pensionsrådgiver eller AP Pensions kundecenter med det samme, hvis de bliver sagt op.

Kan beholde forsikringer i op til et år uden at indbetale

Vi anbefaler generelt, at man bevarer sine forsikringer i AP Pension, hvis man ikke har tilsvarende forsikringer i et andet selskab. Det gælder særligt, hvis man er syg, eller hvis ens helbred har ændret sig, siden man oprettede forsikringerne, da det i så fald kan være svært at oprette nye forsikringer på samme vilkår senere.

Medarbejderne kan beholde nogle af deres forsikringer i op til 12 måneder uden at indbetale til pensionsordningen. Det er dog en forudsætning, at prisen for forsikringerne kan betales af deres pensionsopsparing, og at der er blevet indbetalt til pensionsordningen i 12 sammenhængende måneder forud for fratrædelsen. Efter et år kan medarbejderne aftale med os, om der evt. er mulighed for at forlænge perioden.

Information til medarbejdere

De af jeres medarbejdere, der abonnerer på vores digitale nyhedsbrev AP Update, modtog tilsvarende information fra os i løbet af uge 26.

Læs nyheden, vi sendte ud via AP Update, her

Vil du vide mere?