Nye og mere retvisende pensionsprognoser på vej

Brancheforeningen Forsikring & Pension skruer fra den 1. januar 2019 ned for forventningerne til fremtidens afkast, og det afspejler sig i nye pensionsprognoser. AP Pension følger de nye prognoseforudsætninger, og derfor kan kunder opleve et mindre fald i deres forventede pension.

Hidtil har AP Pension valgt at benytte sine egne afkastforventninger til beregningen af pensionsprognoserne, så de var i overensstemmelse med de observerede renteniveauer.

Når vi fra årsskiftet vælger at følge brancheforeningens forudsætninger, er det, fordi vi vurderer, at de er retvisende. Da AP Pension i de seneste år har haft en mere realistisk tilgang, vil faldet i prognoserne for kunder i AP Pension formentligt ikke være lige så stort som for kunder i andre selskaber.

Ændringerne betyder, at AP Pension med virkning fra den 1. januar 2019 bruger de nye afkastforudsætninger fra Forsikring & Pension til at beregne prognoserne. Forsikring & Pension skelner i deres prognoser mellem forventninger til afkast på kort sigt (de næste 10 år) og på lang sigt. I AP Pension følger vi Forsikring & Pension. Derfor vil størstedelen af kundernes pensionsprognoser blive sat ned – mest markant for de yngre kunder.

Herunder kan du se tre eksempler på pensionsprognoser for kunder med en pensionsopsparing med markedsrente. De angivne fald viser den samlede effekt af ændrede beregningsforudsætninger.

Opsparing Nuværende prognose - månedlig ydelse før skat 1. januar 2019 prognose - månedlig ydelse før skat Fald i ydelse i %
Kunde med fem år til pensionering og en nuværendepensionsopspring på 1.500.000 kr. (årlig indbetaling 50.000 kr.) 10.375 kr. 9.795 kr. -6%
Kunde med 15 år til pensionering og en nuværendepensionsopspring på 1.000.000 kr. (årlig indbetaling 50.000 kr.) 14.023 kr. 12.938 kr. -8%
Kunde med 30 år til pensionering og en nuværendepensionsopspring på 500.000 kr. (årlig indbetaling 50.000 kr.) 26.765 kr. 23.114 kr. -14%

Vil du vide mere?