Afkast: Negativt på kort sigt, men positivt på længere sigt

Afkasttallene var negative i første kvartal 2018, da de globale aktier oplevede markante kursfald i perioden. Alligevel har AP Pension over de sidste tre år leveret pensionsbranchens højeste afkast på knap 16 procent for personer med 20 år til pension.

På afkastsiden har 2018 indtil videre været et år præget af nervøsitet på finansmarkederne. Dette samt frygten for en global handelskrig har resulteret i negative afkast i hele pensionsbranchen – også hos AP Pension. En kunde hos AP Pension med 10 år til pension måtte derfor konstatere et negativt afkast på 1,1 procent, mens en kunde med 30 år til pension måtte konstatere et negativt afkast på 2,5 procent – se mere i tabellen neden for.

Tabel: Afkast 1. kvartal 2018

Investeringsfond År til pension Afkast
AP Active 2029 10 -1,07%
AP Active 2038 20 -1,85%
AP Active 2047 30 -2,47%

Bemærk: Udløbsfonden med ti år til pension er nu AP Active 2029 (i 2017 var det AP Active 2026). Der er desuden hverken tildelt kickback eller AP Loyalitetsbonus i 1. kvartal 2018.

- Det er naturligt, at de finansielle markeder reagerer med justeringer efter de store kursstigninger i 2017. Jeg er stadig fortrøstningsfuld for 2018, fordi den langsigtede investor oftest bliver belønnet for sin tålmodighed og risikovillighed. En strategi, som netop AP Pensions brancheførende afkasttal de seneste tre år bekræfter, forklarer AP Pensions investeringsdirektør, Ralf Magnussen. 

Selvom 1. kvartal umiddelbart bød på negative afkastresultater, så skal afkast i pensionsmæssig sammenhæng betragtes over en længere tidshorisont. Betragter man afkastet f.eks. over de seneste tre år, har en kunde i AP Pension med 20 år til pension fået et afkast på knap 16 procent. Det er helt i top af markedet. Ralf Magnussen uddyber i nedenstående videointerview 1. kvartals afkast og fortæller om hans forventninger til resten af 2018.

Vil du vide mere?