AP Pensions kommentar til artikel i Økonomisk Ugebrev

I den seneste tid har medierne beskrevet samarbejdet mellem pensionsmæglere og pensionsselskaber, senest i Økonomisk Ugebrev, hvor AP Pension den 16. september 2018 er blevet udsat for kritik. Det er AP Pensions opfattelse, at denne kritik baserer sig på en misforståelse

I den seneste tid har medierne beskrevet samarbejdet mellem pensionsmæglere og pensionsselskaber, senest i Økonomisk Ugebrev, hvor AP Pension den 16. september 2018 er blevet udsat for kritik. Det er AP Pensions opfattelse, at denne kritik baserer sig på en misforståelse af aftalekomplekset mellem kunder, pensionsmæglere og AP Pension.

I den forbindelse er det vigtigt for AP Pension at forklare, at når en virksomhed vælger at anvende en pensionsmægler til rådgivning af deres medarbejdere, så udarbejdes der en række aftaler, herunder:

  1. Pensionsaftalen, som indgås mellem virksomheden og AP Pension. Heri fastsættes de overordnede rammer for pensionsproduktet.
  2. Begæringen, som beskriver det pensionsprodukt, som AP Pension leverer til den enkelte medarbejder, samt priser på forsikringsdækning og vederlag til AP Pension.
  3. Vederlagsaftalen, som fastsætter den betaling, som medarbejderen skal betale til pensionsmægleren for mæglerens rådgivning. Dette vederlag opkræves på kundens depot og sendes til pensionsmægleren.
  4. Samarbejdsaftalen, som beskriver den ydelse, som pensionsmægleren leverer til medarbejderen.

AP Pension er aftalepart i Pensionsaftalen og Begæringen.

Derimod er AP Pension hverken aftalepart i Samarbejdsaftalen eller i Vederlagsaftalen, som begge indgås mellem virksomheden og pensionsmægleren.

AP Pension har kendskab til Vederlagsaftalen, da det er en forudsætning for at kunne hæve vederlagene på kundens depot og sende beløbet til pensionsmægleren.

Det er AP Pensions klare overbevisning, at det aftalekompleks, som AP Pension indgår med pensionsmæglerne, i substans svarer til de aftaler, som pensionsmæglerne indgår med andre pensionsselskaber.

Artikel i Jyllands-Posten

Jyllands-Posten bragte den 6. september 2018 en artikel om pensionsmægleren Söderberg & Partners, som hos udvalgte pensionsselskaber har en opsparingsfond kaldet Tryghed 75.

Adm. direktør Bo Normann Rasmussen er i artiklen citeret for at sige: ”Der er tale om to parter, som har indgået en aftale. Den har vi intet at gøre med. Nu siger du til mig, at den ene part ikke har gjort det godt nok, men det kan jeg ikke vide noget om, fordi jeg ikke er part i sagen.”

De to parter er virksomheden og pensionsmægleren, og den aftale, Bo Normann Rasmussen refererer til, er Samarbejdsaftalen, hvilket fremgår af artiklen.

Substansen i artiklen i Jyllands-Posten vedrører altså Samarbejdsaftalen mellem kunde og mægler, herunder hvad kunden får for sin betaling til mægleren. Det er et forhold mellem de to parter og er uden for AP Pensions kontrol. AP Pension er ikke part i aftalen og bliver ikke spurgt til råds af kunden i forbindelse med indgåelse af Samarbejdsaftalen. AP Pension har heller ikke hjemmel til efterfølgende at kontrollere, om kunden får den ydelse, som er aftalt med pensionsmægleren.

Artikel i Økonomisk Ugebrev

Økonomisk Ugebrev har den 16. september 2018 bragt en artikel om pensionsmægleren Söderberg & Partners. Den handler blandt andet om AP Pensions samarbejde med denne mægler, og den refererer til artiklen i Jyllands-Posten.

Økonomisk Ugebrev vælger at offentliggøre sin artikel med overskriften "Direktør for AP Pension mistænkes for usandheder", idet Ugebrevet angiveligt henviser til, at Bo Normann Rasmussen ”ikke kan erklære uvished om finanserne i aftalerne” i forbindelse med hans udtalelse til Jyllands-Posten.

AP Pension vil gerne slå fast, at selskabet er juridisk forpligtet til at se dokumentation for de vederlag, som mægleren ønsker, at AP Pension opkræver på kundens depot. Disse vederlag fremgår af Vederlagsaftalen. At det modsatte skulle være tilfældet, altså at AP Pension opkrævede vederlag på kundens depot uden at se aftalegrundlaget, ville være angribeligt.

Adm. direktør Bo Normann Rasmussen udtaler: ”Selvfølgelig sørger vi for at overholde loven, og selvfølgelig kender vi dermed finanserne. Vi har aldrig udtalt andet.”

Med andre ord vedrører artiklen i Jyllands-Posten mæglerens honorering af Samarbejdsaftalen og ikke håndtering af opkrævning af vederlag i henhold til Vederlagsaftalen. AP Pension fastholder:

  • AP Pension sikrer altid dokumentation for pensionsmæglerens hjemmel til at opkræve vederlag
  • AP Pension er ikke aftalepart i Samarbejdsaftaler.