AP Pension opruster på investering

To stærke profiler skal stå i spidsen for to nye underafdelinger inden for henholdsvis aktier og obligationer i AP Pension.

AP Pension ønsker at styrke sin position på investeringsmarkedet og har derfor oprettet to nye underafdelinger inden for henholdsvis aktier og obligationer.

Den 1. august 2017 tiltrådte Morten Hemmingsen som obligationschef. Morten kommer fra en stilling som investeringsdirektør i PenSam, og hos AP Pension får han ansvaret for både kredit- og obligationsinvesteringer.

Den 1. december 2017 begynder Rasmus Cederholm som aktiechef. Rasmus har været ansat i Nykredit siden 2011 og har arbejdet med global aktieforvaltning siden 2001. Som en konsekvens af udvidelsen af investeringsteamet begynder AP Pension at hjemtage flere investeringsmandater end tidligere.

- Vi har formuleret en investeringsstrategi, som betyder, at vi gerne vil være nær vores investeringer og aktivt deltage på de finansielle markeder. Det tror jeg, vil tjene kundernes interesser bedst, fordi vi på den måde får bedre mulighed for at skabe et stabilt og højt afkast. Jeg er overbevist om, at Rasmus og Morten med deres indgående kendskab til branchen og deres evne til at skabe stærke investeringsresultater er de rette til at udfylde rollen som henholdsvis vores nye obligations- og aktiechef, siger Ralf Magnussen, investeringsdirektør i AP Pension.

Vil du vide mere?