AP Loyalitetsbonus: 500 mio. kr. på vej til kunderne

AP Pension har opbygget et stort overskud og er et af landets mest robuste pensionsselskaber. Derfor får kunderne i 2017 udbetalt AP Loyalitetsbonus. Pengene går ind på pensionsopsparingen 31. december, og allerede nu får kunderne et brev, hvor de kan se deres andel af de 500 mio. kr.

Det er kunderne, der ejer AP Pension. Derfor er det også kun kunderne, der skal have del i overskuddet. Et overskud, der med årene er blevet så stort, at AP Pension nu udbetaler en del af det.   

Konkret betyder det, at kunderne i 2017 får udbetalt i alt 500 mio. kr. i AP Loyalitetsbonus. Hver kunde får sin andel sat ind på pensionsopsparingen og kan dermed se frem til en større pension.  

– AP Loyalitetsbonus er et kontant bevis på, at det betaler sig at være en del af et kundeejet pensionsselskab. Vi lanceret initiativet, fordi vi har så solid en buffer, at vi har råd til det. Planen er, at udbetalingen i december 2017 er den første af flere, siger Bo Normann Rasmussen, administrerende direktør i AP Pension.    

Både til pensionister og erhvervsaktive

AP Loyalitetsbonus er til kunder, der havde en pensionsopsparing i AP Pension 1. januar 2017, og som stadig har det 31. december. Både pensionister og kunder, som stadig er erhvervsaktive, får del i pengene.   

– Vi ønsker, at alle vores kunder skal opleve at få en større pension, uanset om de er begyndt at bruge af deres pension eller ej, siger Bo Normann Rasmussen.    

En belønning til loyale kunder

Det er størrelsen på opsparingen, der afgør den enkelte kundes AP Loyalitetsbonus. En kunde, som 1. januar 2017 havde en opsparing på cirka 1 mio. kr., kan se frem til at få cirka 6.600 kr. Beløbet er før PAL-skat på 15,3 procent.   

For kunder, som ikke er gået på pension, vil det meste af beløbet være betinget af, at kunden beholder sin opsparing i en årrække. Kunder, som flytter opsparingen ud af AP Pension inden for de kommende ti år, får kun en del af deres AP Loyalitetsbonus med sig.  

– Vi vil gerne belønne vores mange loyale kunder, og vi vil gerne forhindre, at det er muligt at melde sig ind i kundefællesskabet, få sine penge og straks efter forlade AP Pension igen, forklarer Bo Normann Rasmussen.    

Brev på vej til kunderne

Både pensionisterne og de erhvervsaktive får her i juni et brev, hvor de kan se, hvad de får i AP Loyalitetsbonus. Dog vil nogle få så lille et beløb, at de af hensyn til omkostningerne ikke modtager et brev.   

Fra 1. januar 2018 kan alle kunder følge med i deres AP Loyalitetsbonus på www.appension.dk/minpension og i appen Mobil AP.   

Allerede nu kan du læse mere om AP Loyalitetsbonus online

Vil du vide mere?