AP Loyalitetsbonus: 500 mio. kr. på vej til kunderne

AP Pension har opbygget et stort overskud og er et af landets mest robuste pensionsselskaber. Derfor får kunderne i 2017 udbetalt AP Loyalitetsbonus. Pengene går ind på pensionsopsparingen 31. december, og allerede nu får kunderne et brev, hvor de...