AP Pension præsenterer: AP Care

Hvis medarbejdere hos en af jeres kunder mistrives mentalt eller fysisk, kan de få hjælp og rådgivning af AP Pensions helbredsvejledere i AP Care. På den måde kan virksomheden forkorte et sygdomsforløb eller endnu bedre helt undgå en sygemelding.

I AP Care er en række specialister, også kaldet helbredsvejledere, klar til at hjælpe jeres kunders medarbejdere – de har specialer inden for stress, coaching, kommunale forløb og generel vejledning. De kan støtte og rådgive, hvis en medarbejder ikke har det godt enten fysisk eller mentalt – formålet er at forebygge eller forkorte sygefravær hos den enkelte.

Deres baggrund er sygeplejerske, socialrådgivere, jobcoach og socialformidlere.

Gennem en fortrolig og omsorgsfuld samtale hjælper helbredsvejlederen medarbejderen med at finde ud af, hvad der skal til, for at han eller hun får det bedre.

Helbredsvejlederne er tovholder for medarbejderen og sørger for, at der bliver tænkt hele vejen rundt om situationen. Udover egne specialer trækker helbredsvejlederen på et stort netværk af eksperter, som kan hjælpe medarbejderen med præcis de udfordringer, som vedkommende har. Netværket består f.eks. af coaches, sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, psykologer og speciallæger.

Udbyttet af AP Care

Med AP Care er dine kunder sikret en tidlig indsats i forhold til medarbejdere, der er i risikozonen for en sygemelding, og det kan gøre en stor forskel, at både virksomheden og medarbejderen får støtte og rådgivning i den pågældende situation. Virksomheden er også sikret hjælp til at få allerede sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage på arbejde.

For kunderne kan det bidrage til:

  • Færre sygemeldinger
  • Kortere langtidssygemeldinger
  • Medarbejdere, der trives

Sådan bruges AP Care

Både virksomheder og deres medarbejdere er velkomne til at kontakte AP Care alle hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00 på 7080 5020 eller care@appension.dk

Det kan være den enkelte medarbejder, der kontakter AP Care – men det kan også være en leder eller HR-afdelingen, der har brug for sparring og rådgivning i forbindelse med, at en medarbejder ikke trives.

Hvis en leder eller HR-afdeling kontakter AP Care på vegne af en medarbejder, skal de på forhånd have skriftligt samtykke fra medarbejderen, f.eks. på e-mail. Hvis AP Care skal ringe medarbejderen op, skal han eller hun ligeledes på forhånd give samtykke via lederen eller HR-afdelingen, f.eks. også via e-mail. Jeres kunder er velkomne til at kontakte AP Care for hjælp til processen.

Helbredsvejlederen er underlagt tavshedspligt.

Materiale om AP Care

Du kan hente faktaark om AP Care via linkene herunder.

Faktaark til virksomheder

Faktaark til medarbejdere

Med dette skadesbegrænsende tiltag tilbyder AP Pension nu en samlet pakke, der består af strategisk sundhed, sundhedsforsikring, pensionsordning og skadesbegrænsning. I løbet af foråret 2020 vil vi komme rundt og fortælle meget mere, men ønsker I allerede nu at få nærmere kendskab til tilbuddene, så hiv endelig fat i jeres daglige mæglerkundechef og få sat et møde op.