Investering

De rette investeringer er med til at give dig den størst mulige pension

  1. Afkast er en vigtig del af din samlede pension
  2. Du kan vælge mellem gennemsnitsrente og markedsrente
  3. Sådan investerer AP Pension

Samlet set har kunderne i AP Pension opsparinger for over 100 mia. kr. Med en sådan pulje penge kan AP Pension foretage store, langsigtede og offensive investeringer, men samtidig sprede risikoen. Det mener vi i AP Pension, giver grobund for gode afkast.

AP Pension investerer din pensionsopsparing, så du kan få den bedst mulige forrentning og dermed den størst mulige pension. Når du skal have din pensionsopsparing udbetalt, kan det afkast, som investeringerne løbende giver, udgøre en stor del af din samlede pension.

Du kan se, hvor meget du har fået i afkast eller rente ved at logge på www.appension.dk/minpension. Her kan du dag for dag følge tallene i kroner og procent – og også se tal for tidligere år.

Hvis du har Mobil AP på din telefon, kan du også se afkast og rente i appen. Her får du desuden et visuelt overblik over dine tal for de seneste fem år.

Du kan vælge mellem gennemsnitsrente og markedsrente, når din pensionsopsparing skal investeres. Du har også mulighed for at kombinere, så f.eks. en del af din opsparing er investeret i gennemsnitsrente og den anden del i markedsrente.

Gennemsnitsrente er for dig, der ønsker, at din opsparing vokser støt og rimelig forudsigeligt. AP Pension fastsætter typisk renten for et år ad gangen. I år med højt afkast sørger AP Pension for at lægge penge til side, så der også er råd til at give dig en fornuftig rente i år med lavt afkast. 

Markedsrente er for dig, der foretrækker muligheden for et højere afkast, mod at løbe en højere risiko for tab. Du skal være forberedt på, at dit afkast svinger med udviklingen på finansmarkederne. Gode år kan give dig et højt afkast, men enkelte år kan også gå i minus, så din pensionsopsparing taber værdi.

Uanset om du har valgt, at din pensionsopsparing skal investeres i gennemsnitsrente eller markedsrente, har du grundlæggende tre muligheder:

Vi vælger for dig. Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres, så risikoen aftrapper, jo ældre du bliver, og uden at du selv skal gøre noget, kan du vælge den AP Active-fond, der passer med det år, hvor du skal på pension.

Du vælger sammen med os. Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres med en fast risikoprofil, kan du vælge mellem fire risikoprofiler, som AP Pension har sammensat.

Du vælger selv. Hvis du ønsker selv at sammensætte investeringen af din pensionsopsparing, kan du vælge mellem en række fonde udvalgt af AP Pension.

Du kan se hvilke fonde, du kan investere i ved at logge på Min Pension eller ved at klikke her (bemærk at visningen af fondene kommer fra Morningstar og åbner i et nyt vindue).

 

Du kan ændre dit valg af investering ved at logge på www.appension.dk/minpension. Vælg menupunktet Investering.

Her kan du se og ændre, hvordan din nuværende opsparing og dine fremtidige indbetalinger er investeret.

Du kan se hvilke fonde, som du har mulighed for at investere i - eller som AP Pension investerer i for dig - ved at klikke her (bemærk visningen af fondene kommer fra Moningstar og åbner i et nyt vindue).

AP Pension ønsker at føre en aktiv og offensiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko. Strategien har som målsætning, at du som kunde opnår en tilstrækkelig og attraktiv pension. Vi investerer langsigtet og lader os ikke påvirke væsentligt af korte kursudsving. I AP Pension spreder vi investeringerne på regioner og brancher for at begrænse risikoen.

Vi investerer i et bredt spænd af aktiver: Aktier, traditionelle stats- og realkreditobligationer, virksomheds- og kreditobligationer, ejendomme samt alternative investeringer som vind- og solenergi, skove og landbrug.

Inden for aktier og obligationer håndplukker vi nogle få aktive samarbejdspartnere (forvaltere), som verden over finder de bedste investeringer til os. Det gør vi, fordi vi mener, at aktiv forvaltning giver vores kunder det bedste afkast og de største pensioner.

AP Pension har en politik for ansvarlige investeringer, der bygger på FN’s Global Compact, som rummer principper omkring menneskerettigheder, korruption og miljø.

Vi ønsker ikke at investere i:

  • virksomheder, som er involveret i produktion af kontroversielle våben (fx klyngebomber, antipersonelminer samt kerne-, biologiske eller kemiske våben)
  • virksomheder, der er sanktioneret af den danske stat
  • statsobligationer i lande, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet
  • virksomheder, der af andre årsager ikke lever op til AP Pensions politik, og hvor dialog ikke virker.

Når vi investerer via eksterne forvaltere, kender de vores politik, og de forventes at tage den i betragtning, når de investerer på vegne af AP Pension.

AP Pension screener systematisk investeringerne i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer i samarbejde med en uafhængig rådgiver, som er specialiseret i ansvarlige investeringer.

Du kan læse mere om AP Pensions samfundsansvar her.

Vil du vide mere?

Skriv til os
Vedhæft en eller flere filer

Vil du vedhæfte flere dokumenter, skal du holde Ctrl nede og venstreklikke på de ønskede dokumenter.

Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme personoplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular. Du kan læse mere om AP Pensions behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik herunder.