Investering

De rette investeringer er med til at give dig den størst mulige pension

  1. Afkast er en vigtig del af din samlede pension
  2. Du kan vælge mellem depotrente og markedsrente
  3. Sådan investerer AP Pension

AP Pension investerer de penge, du har sparet op, så du kan få den bedst mulige forrentning og dermed den størst mulige pension. I sidste ende vil det afkast, som investeringerne giver, udgøre en ret stor del af din samlede pension – måske op mod halvdelen eller mere.

Samlet set har kunderne i AP Pension opsparinger for over 100 mia. kr. Med en sådan pulje penge kan AP Pension foretage store, langsigtede og offensive investeringer, men samtidig sprede risikoen. Det giver grobund for gode afkast.

Du kan se, hvor meget du har fået i afkast eller rente ved at logge på www.appension.dk/minpension. Her kan du dag for dag følge tallene i kroner og procent – og også se tal for tidligere år.

Hvis du har Mobil AP på din telefon, kan du også se afkast og rente i appen. Her får du desuden et visuelt overblik over dine tal for de seneste fem år.

Du kan vælge mellem depotrente og markedsrente, når din pensionsopsparing skal investeres. Du kan også kombinere, så fx halvdelen af din opsparing er til depotrente og halvdelen til markedsrente.

Depotrente er for dig, der vil være sikker på, at din opsparing vokser støt og aldrig taber værdi. AP Pension fastsætter typisk renten for et år ad gangen. I år med højt afkast styrker AP Pension sin buffer, så der også er råd til at give en fornuftig depotrente i år med lavt afkast.

Markedsrente er for dig, der gerne vil løbe en risiko mod at få mulighed for et højere afkast. Du skal være forberedt på, at dit afkast svinger med udviklingen på finansmarkederne. Gode år vil give solide plusser, men enkelte år kan gå i minus, så din opsparing taber værdi.

Hvis du har valgt depotrente, er det altid AP Pension, der står for at investere. Men hvis du har valgt markedsrente, har du grundlæggende tre muligheder:

Vi vælger for dig. Her vil balancen mellem fx aktier, obligationer og ejendomme automatisk blive tilpasset efter din alder, så du løber en mindre risiko, jo nærmere du kommer pensionsalderen.

Du vælger sammen med os. Her bestemmer du selv, hvilken af fire risikogrupper din opsparing skal være i. Vi sammensætter investeringerne – men du skal selv sørge for at skifte risikogruppe.

Du vælger selv. Her får du mulighed for at investere i alle AP Pensions forskellige fonde.

Du kan ændre dit valg af investeringsform ved at logge på www.appension.dk/minpension. Vælg menupunktet Investeringsvalg.

Her kan du se og ændre, hvordan din nuværende opsparing og dine fremtidige indbetalinger er investeret.

Du kan se hvilke fonde, som du har mulighed for at investere i - eller som AP Pension investerer i for dig - ved at klikke her (bemærk visningen af fondene kommer fra Moningstar og åbner i et nyt vindue).

AP Pension har en aktiv, global og kontrolleret offensiv investeringsstrategi. Vi har plads til investeringer med høj risiko, men samlet tager vi aldrig for høj en risiko. Vi investerer langsigtet og lader os ikke påvirke væsentligt af korte kursudsving. Investeringerne spreder vi på regioner og brancher for at begrænse risikoen.

Vi investerer i et bredt spænd af aktiver: Aktier, traditionelle stats- og realkreditobligationer, virksomheds- og kreditobligationer, ejendomme samt alternative investeringer som vind- og solenergi, skove og landbrug.

Inden for aktier og obligationer håndplukker vi nogle få aktive samarbejdspartnere (forvaltere), som verden over finder de bedste investeringer til os. Det gør vi, fordi aktiv forvaltning giver vores kunder det bedste afkast og de største pensioner.

AP Pension har en politik for ansvarlige investeringer, der bygger på FN’s Global Compact, som rummer principper omkring menneskerettigheder, korruption og miljø.

Vi ønsker ikke at investere i:

  • virksomheder, som er involveret i produktion af kontroversielle våben (fx klyngebomber, antipersonelminer samt kerne-, biologiske eller kemiske våben)
  • virksomheder, der er sanktioneret af den danske stat
  • statsobligationer i lande, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet
  • virksomheder, der af andre årsager ikke lever op til AP Pensions politik, og hvor dialog ikke virker.

Når vi investerer via eksterne forvaltere, kender de vores politik, og de forventes at tage den i betragtning, når de investerer på vegne af AP Pension.

AP Pension screener systematisk investeringerne i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer i samarbejde med en uafhængig rådgiver, som er specialiseret i ansvarlige investeringer.

Vil du vide mere?

Skriv til os
Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender personfølsomme oplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular.