Ny skatteaftale gør det mere attraktivt at spare op til pension

Regeringen har den 6. februar 2018 vedtaget en ny skatteaftale, som gør det endnu mere attraktivt at spare op til pension. Få overblik over ændringerne her

Den nye skatteaftale, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkepart, betyder først og fremmest, at der indføres ekstra skattefradrag for pensionsindbetalinger. Det gives til fradragsberettigede indbetalinger på op til 70.000 kr. årligt.

Fradraget er målrettet den periode, hvor det såkaldte samspilsproblem er størst. Samspilsproblematikken er udtryk for, at det for nogle ikke har kunnet betale sig at spare op til pension, ikke mindst de sidste år inden pensionsalderen, fordi udbetaling fra pension bliver modregnet i flere ydelser fra det offentlige, blandt andet i folkepensionen.

Med det nye fradrag får personer, der har mere end 15 år til deres folkepensionsalder, et fradrag på 8 procent i 2018, og det optrappes til 12 procent i 2020. Personer, der er 15 år eller mindre fra folkepensionsalderen, får et fradrag på 20 procent i 2018. Det optrappes til 32 procent i 2020.

Det nye fradrag øger på den måde incitamentet til at spare op til pension særligt i den sidste del af arbejdslivet. 

Hvad betyder det for dig?

I eksemplet anvender vi skattefradraget, som det vil være i 2020. Det vil sige 12 procent for folk med mere end 15 år til pension og 32 procent for folk med mindre end 15 år til pension. Vi har forudsat, at de betaler 15 procent i pensionsbidrag og en gennemsnitlig kommuneskat på 25,76 procent (vær opmærksom på, at kommuneskat varierer fra kommune til kommune). Kundeeksemplerne i søjle 1 og 3 får gavn af, at de også får et beskæftigelsesfradrag på deres pensionsindbetaling. I 2020 er beskæftigelsesfradraget på 10,65 procent.

Pension kan nu medregnes i beskæftigelsesfradrag

I dag medfører indbetaling til pension, at den indtægt, der beregnes beskæftigelsesfradrag af, reduceres, og dermed mindskes fradragsværdien af pensionsindbetalinger reelt. Det bliver nu ophævet, så grundlaget for beskæftigelsesfradraget udgør den samlede arbejdsindkomst inkl. pensionsindbetalinger og ATP-bidrag. Samtidig øges det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. fra 37.400 kr. til 38.400 kr.

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde

Den ny skatteaftale indebærer også et nyt særligt jobfradrag, som har til formål at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Fradraget er på 4,5 procent (maks. 2.500 kr.) af den løn inkl. pensionsindbetaling, der overstiger 187.500 kr. Det maksimale jobfradrag opnås ved en indkomst på ca. 245.000 kr. og derover.

Vil du vide mere?