Vi er stolte i AP Pension

Vi er stolte over at være kundeejet – sådan rigtig kundeejet med fuldt kundedemokrati, hvor kunderne kommer på generalforsamlingen og vælger bestyrelsen blandt kunderne.

Faktisk er der en tendens på pensionsmarkedet til, at flere og flere selskaber melder sig under de faner, der hedder ”kundeejet”. Vi kender konceptet gennem 98 år og sætter en ære i, at vores eneste fokus er værdiskabelse til gavn for vores ejere, nemlig dig og vores mange tusinde andre kunder.

Men det er ikke det eneste som gør os stolte. Vi er også stolte over og glade for den værdiskabelse, vi har genereret i 2017.

Konkret deler vi værdiskabelse op i to grupper; økonomisk værdiskabelse og gode kundeoplevelser.

Den økonomiske værdiskabelse kommer primært gennem solide afkast til kundernes opsparing, men også gennem effektivitet, så omkostningerne kan holdes nede. Vi har i 2017 igen formået at opnå høje afkast til vores kunder. I sammenligning med vores konkurrenter har vi i AP Pension igennem hele året ligget i toppen. Hovedårsagen til de flotte afkast er en blanding af en aktiv og en offensiv investeringsstrategi med nøje udvalgte forvaltere og afdækning mod valutaudsving.

Oven i de flotte afkast har du for første gang modtaget AP Loyalitetsbonus på 0,66 procent af din opsparing - svarende til 6.600 kr. for hver opsparet million. I alt har vi udloddet 500 mio. kr. til fordeling blandt dig og vores øvrige kunder. Det har ligget bestyrelsen meget på sinde, at alle kunder skulle have andel i udlodningen uanset om kunden var erhvervsaktiv, modtager udbetaling fra en forsikring eller pensionist, og uagtet om du har din pension i AP Pension via din arbejdsgiver, dit pengeinstitut eller selv har valgt AP Pension – netop denne tilgang er et sandt bevis på at være i et kundeejet selskab med kundedemokrati.

Vender vi blikket mod omkostningerne og effektiviteten, vil vi gerne måles på det fælles omkostningsnøgletal for hele branchen, som hedder ÅOP (årlige omkostninger i procent), hvor alle omkostninger skal indgå. Når vi sammenligner os med vores konkurrenter er vores ÅOP blandt de laveste – og det betyder ekstra opsparing til dig.

Den økonomiske værdiskabelse har altså været høj i 2017, men hvad så med de gode kundeoplevelser?

I AP Pension måler vi løbende din og de øvrige kunders tilfredshed gennem den telefondialog eller rådgivningssamtale I har med os. Det sker ved at du giver din vurdering på en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, og de tilbagemeldinger vi har modtaget i 2017 har været meget tilfredsstillende, med en gennemsnitlig score på 6,4. Ud over vores egen måling af jeres tilfredshed vil jeg nævne den årlige loyalitetsmåling i pensionsbranchen, der gennemføres af det uafhængige analyseinstitut Loyalty Group. For 6. år i træk viser målingen, at vi i AP Pension har de mest loyale kunder blandt de kommercielle pensionsselskaber.

Vi har en klar målsætning om, at 2018 også skal være et år, hvor vi leverer høj værdiskabelse til dig.

Vi er allerede kommet godt på vej, idet bestyrelsen har besluttet at udlodde yderligere 0,3 procent i AP Loyalitetsbonus til kunderne i løbet af 2018. Det svarer til en udlodning på yderligere 250 mio. kr. oven i de 500 mio. kr., som blev udloddet i 2017. Samtidig er det bestyrelsens forventning, at de også i de kommende år vil udlodde AP Loyalitetsbonus, hvis økonomien tillader det.

Læs mere på www.appension.dk/minpension eller på www.aployalitetsbonus.dk

Det er også min forventning, at vi i 2018 vil have lave omkostninger relativt til vores konkurrenter; at vores årlige omkostninger i procent, ÅOP, er stærkt konkurrencedygtige. I den forbindelse vil jeg nævne, at vi fra og med 2018 har udfaset kickback, som var den storkunde rabat, vi modtager fra eksterne formueforvaltere. Vi giver stadig rabatten tilbage til kunderne krone for krone, men nu via lavere ÅOP.

Som tidligere nævnt er vi stolte over at være medlemsejede, og vi vil gerne have flere kunder ind i fællesskabet. Allerede nu tegner 2018 til at blive et godt år målt på antallet af kunder. Jeg tror, at vi kan forvente en vækst på 10 procent i antallet af kunder i 2018.

Det kan måske virke lidt friskfyragtigt, men bag forventningen ligger det forhold, at vi har indgået en aftale med Nykredit, som i sig selv vil skabe en høj vækst. Dertil kommer, at flere lokale pengeinstitutter har indgået aftale med nærpension, som er vores datterselskab rettet mod danske pengeinstitutter, om at formidle vores produkter til deres kunder. På denne front er vi meget optimistiske; over hele landet kan danskerne nu få hurtig adgang til vores produkter gennem deres lokale pengeinstitut, idet mere end 30 pengeinstitutter nu har aftale med AP Pension via nærpension.

Oven i de gode udsigter til øget vækst gennem nærpension kommer det glædelige forhold, at flere og flere virksomheder kontakter os med henblik på skift af pensionsleverandør. Og mange af disse virksomheder fortæller, at netop det kundeejede, er af stor betydning for dem. For kort tid siden talte jeg med en HR-chef, som sagde, at hun var mere tryg ved, at forholdene var rimelige både for de nuværende ansatte i virksomheden men også for de, som snart skulle på pension, eller som blev syge eller opsagt. AP Loyalitetsbonus til alle kunder er et synligt bevis på værdien af det kundeejede, hvor fokus er på alle kunder, og ikke blot enkelte grupper. 

Har du i den forbindelse tænkt på, at et typisk forløb er, at man sparer op i 40 år til sin pension og at den udbetales over 20 år. Som erhvervsaktiv og ansat i en virksomhed har man typisk en direktør eller en HR-chef til at sikre, at pensionsordningen er markedskonform og værdiskabende. Som pensionist har man bestyrelsen til at sikre at pensionsordningen er markedskonform og værdiskabende – i hvert fald i et kundeejet selskab som AP Pension.

Du udviser tillid ved at vælge AP Pension, og den tillid vil vi gengælde ved at varetage den pension efter vores motto: Din pension – vores ansvar.

Med ønske om et godt nytår.

Bo Normann Rasmussen
Adm. direktør

Vil du vide mere?