Vækst og solide afkast sikrer de mest loyale kunder

2016 var et godt år for AP Pension og selskabets kunder. De løbende indbetalinger voksede, og samtidig kunne kunderne glæde sig over nogle af markedets bedste afkast. AP Pension er ved udgangen af 2016 et af pensionsbranchens mest robuste selskaber og har de mest loyale kunder.

AP Pension – Danmarks fjerdestørste kommercielle pensionsselskab – lykkedes i 2016 med at fastholde sin position og styrke sit økonomiske fundament yderligere.

AP Pension er et af pensionsbranchens bedst konsoliderede selskaber, og planen er derfor i 2017 at udlodde de første 500 mio. kr. af 1 mia. kr. til alle kunder.

Udvalgte nøgletal fra 2016

Udvalgt nøgletal 2016Udvalgt nøgletal 2016

Udvalgt nøgletal 2016Udvalgt nøgletal 2016

Kommentarer fra Bo Normann Rasmussen, adm. direktør i AP Pension:

– 2016 var endnu et turbulent år på de finansielle markeder. Alligevel var det afkastmæssigt et rigtig godt år for vores kunder. Både når vi ser på de absolutte tal, og når vi sammenligner os med vores konkurrenter. At vi i AP Pension ligger helt i top afkastmæssigt, skyldes en aktiv strategi med globale investeringer, nøje udvalgte forvaltere og afdækning mod valutaudsving.

– Jeg glæder mig over, at vi som ægte kundeejet selskab i 2016 var i stand til at sende 120 mio. kr. tilbage til vores kunder i form af såkaldt kickback. Konkret betyder det, at vi sender de storkunderabatter, vi modtager, når vi investerer direkte, tilbage til dem. Penge, som på længere sigt er med til at give vores kunder en væsentlig større pension.

– Når vores omkostninger er steget, skyldes det nye regulatoriske krav til den finansielle sektor, og at vi strategisk har valgt at investere i en yderligere digitalisering af kundeoplevelsen. Jeg forventer derfor også på sigt, at de digitale investeringer betaler sig tilbage i form af en endnu højere kundetilfredshed og mere effektive arbejdsgange.

– På syge- og ulykkesforsikringer har vi, som resten af pensionssektoren, haft et negativt resultat. Det skyldes dels engangsomkostninger, der bl.a. hænger sammen med nye regnskabsregler, dels at konkurrencen om prisen på forsikringsdækninger og særligt invalidedækninger er meget hård. Da vi forventer, at den hårde konkurrence på dette område fortsætter i årene fremover, har vi valgt at hensætte til den fremtidige konkurrencesituation i regnskabet for 2016. På den måde fastholder vi vores evne til at levere konkurrencedygtige priser i de kommende år.

– Jeg glæder mig over, at AP Pension ved udgangen af 2016 er et af pensionsbranchens mest velkonsoliderede selskaber med en overdækning på 3,9 mia. kr. Da AP Pension således er sund og økonomisk stærk, begynder vi som det første selskab i Danmark i 2017 at uddele penge til alle kunder og ikke kun til nogle udvalgte. Bestyrelsen har besluttet at uddele 1 mia. kr. til kunderne, og i 2017 uddeler vi de første 500 mio. kr. i form af AP Kapital.

– I et hårdt konkurrencepræget marked er det som pensionsselskab afgørende at levere værdi for sine kunder. Jeg er derfor meget stolt over, at en ny undersøgelse fra Loyalty Group konkluderer, at AP Pensions kunder sætter pris på de resultater og den service, vi leverer til dem. Undersøgelsen viser, at vi har de mest loyale kunder blandt de kommercielle pensionsselskaber.

 

Vil du vide mere?