Udbetaling: Hvilke knapper kan du skrue på?

Som pensionist har du stadig mulighed for at optimere dine udbetalinger. Du kan strække din ratepension over flere år eller vente med at få udbetalt en opsparing, du endnu ikke har taget hul på. I nogle tilfælde vil det betyde, at du sparer skat eller får en større offentlig pension.

Din pensionsøkonomi vil typisk være sammensat af forskellige brikker: Folkepension og eventuelt tillæg, ATP, din egen pensionsopsparing, frie midler – og måske også friværdi i en ejerbolig.

Det er en god idé, at du grundigt overvejer, i hvilken rækkefølge du vil bruge pengene. Fx kan det være en fordel at bruge frie midler først, da du betaler lavere skat af renterne på din pensionsopsparing. Omvendt vil du nok gerne have gavn af opsparingen, mens du er frisk til at bruge den.

Selvom du allerede er pensionist, kan du stadig optimere din økonomi, så du måske samlet set får flere penge udbetalt. Her kan du læse om to knapper, som du kan skrue på i din pensionsordning.

Du kan forlænge din ratepension

Når du er begyndt at få din ratepension udbetalt, kan du stadig vælge at forlænge den periode, som dine rater skal spredes over. Det giver dig en mindre udbetaling hver måned, men kan alligevel være en fordel.

For det første kan du opleve en mindre modregning i din offentlige pension, når udbetalingerne fra din egen pensionsopsparing bliver mindre. For det andet kan du – hvis du har en stor pension – måske undgå topskat eller udligningsskat ved at sprede din opsparing ud over flere år. I 2017 skal du betale topskat af udbetalinger over 479.600 kr. og udligningsskat af udbetalinger over 388.200 kr.

Når udbetalingen er i gang, kan du altså godt vælge at forlænge perioden, men du kan ikke forkorte den. Hvis du forlænger udbetalingen, skal du være opmærksom på, at den sidste rate senest skal udbetales, når du bliver 85 år.

Læs mere om folkepension på borger.dk

Du kan gemme pension til senere

Måske har du flere forskellige pensionsordninger. Hvis du har en ordning, som du endnu ikke har taget hul på, kan du overveje at vente nogle år med at få den udbetalt.

Har du en relativt stor pensionsopsparing, kan du måske – ved at udskyde nogle af dine udbetalinger – tilrettelægge din pension, så du undgår at betale topskat.

Ratepensionen skal være udbetalt senest 25 år efter det tidspunkt, du tidligst kan begynde at få den udbetalt. For de fleste pensionister vil det sige, at alle pengene skal være udbetalt, når de bliver 85 år. Og da ratepensionen skal løbe over mindst 10 år, kan du altså vente med at tage hul på den, indtil du fylder 75 år.

Hvis du har en kapitalpension, skal den udbetales, inden du fylder 75 år. Har du en livrentepension, er der ingen regler for, hvornår du senest skal begynde at få den udbetalt.

Husk at leve livet

Inden du optimerer dine udbetalinger, skal du sikre dig, at dit budget stadig hænger sammen. De fleste vil nok hellere rejse, mens de har helbredet til det, frem for at få nogle tusinde kroner mere i samlet pension.

Derfor er det altid en god idé, at du regner på konsekvenserne, inden du træffer større beslutninger om din økonomi.

 

Vil du vide mere?