Tryghed for alle pengene

Lasse Nyby er en mand med solid erfaring fra den finansielle sektor. Her kan du læse, hvordan han som bestyrelsesmedlem i AP Pension arbejder for at sikre kunderne, at de har en pensionsordning, der giver dem den nødvendige tryghed.

Lasse Nyby er en travl mand. Til daglig er han adm. direktør i Spar Nord Bank, en post han har haft siden år 2000. Men ud over at sidde for bordenden i en af Danmarks største banker har Lasse også i en årrække været medlem af AP Pensions bestyrelse. Hvor pension måske i mange virksomheder er et område, der scorer relativt lavt på interessebarometeret, så er det et område, der har stor bevågenhed i den finansielle sektor og dermed også blandt medarbejderne i Spar Nord Bank.

- Jeg må være ærlig at indrømme, at det ofte hænder, at jeg over frokostbordet havner i samtaler om pensionsforhold, om AP Pension og om AP Pensions investeringer. Sammenlignet med andre sektorer er vi nok lidt specielle i den finansielle sektor, for hos os står pension meget højt på agendaen, siger Lasse Nyby.

Vi siger det, som det er

Selvom Lasse Nyby selv er adm. direktør for en børsnoteret virksomhed, så pointerer han, at en af styrkerne ved AP Pension er, at selskabet er ejet af kunderne.

- I den virksomhed, jeg selv leder, skal jeg – udover at sikre tilfredse kunder - sikre aktionærerne et afkast. I AP Pension er vores opgave at servicere kunderne bedst muligt, og derfor er jeg også glad for, at vi udover at skabe flotte afkast er så solide, at vi nu kan begynde at udlodde en del af vores overskud som vores særlige AP Loyalitetsbonus, siger han og fortsætter:  

- Pension handler i høj grad om at skabe tryghed for kunderne og sikre, at der ikke kommer nogen uventede overraskelser. Flere og flere af de store pensionsselskaber melder sig under det kundeejede banner. I den situation mener jeg, at det, som for alvor adskiller AP Pension fra konkurrenterne, er, at vi gør en dyd ud af at sige tingene, som de er, også selvom det engang imellem måske ville være nemmere at gøre noget andet. Vi var f.eks. nogle af de første, der valgte andre mere realistiske prognoseforudsætninger, både på afkast og levetider, og justerede pensionsprognoserne derefter.

Kunder skal sove trygt om natten

Udover kundeejerskabet er en af de ting, som Lasse Nyby også fremhæver ved AP Pension, selskabets stærke soliditet.

- Igennem årene har vi i AP Pension opbygget så stærke kapitalforhold, at vi kan tåle selv meget store udsving på investeringsmarkederne. Det giver en stor tryghed og betyder, at vores kunder kan sove roligt om natten.

Når Lasse Nyby skal pege på områder, hvor han særligt bidrager til bestyrelsesarbejdet, så lægger han ikke skjul på, at hans store viden om finansielle og lovgivningsmæssige forhold for finansielle virksomheder er central.

- Jeg har i bestyrelsesarbejdet stor glæde af min viden om, hvordan man driver forretning i den finansielle sektor. Når det så er sagt, må jeg indrømme, at jeg oplever, at arbejdet i AP Pensions bestyrelse bliver stadigt mere krævende – ikke mindst på grund af de mange nye love og regler, som vi hele tiden skal forholde os til, siger han.

- Lovgivernes trang til nye krav og regler er kommet for at blive, men for mig er det vigtigt, at vi også i bestyrelsen får tid og mulighed for at tale om selve forretningen, og hvordan den strategisk udvikler sig.

Andet end blot aktier og obligationer

På samme måde som bestyrelsesmøderne har ændret karakter i de seneste år, så oplever Lasse Nyby også, at der er sket et mindre skift i den måde, som AP Pension investerer kundernes opsparing på.

- I takt med at renterne de seneste år er fortsat med at falde, så har jagten på afkast betydet, at vi i AP Pension, lige som andre pensionsselskaber, har bevæget os ind på andre investeringsområder end blot aktier og obligationer.

- For at sikre kunderne solide afkast investerer vi i dag blandt andet i ejendomme og vindenergi, og på den måde er AP Pension i højere grad kommet til at minde om det, jeg kender fra min egen hverdag i Spar Nord Bank, fortæller Lasse Nyby, som i høj grad ser positivt på fremtiden for AP Pensions mange kunder.

Om Lasse Nyby

Lasse Nyby bor i Vester Hassing lidt uden for Aalborg sammen med sin kone Gitte. Familien tæller også fire børn, hvor kun den yngste bor hjemme endnu.

På trods af topposten i en af Danmarks største banker var det lidt af en tilfældighed, at Lasse Nyby kom ind i bankverdenen. I løbet af gymnasietiden overvejede han en universitetsuddannelse, men han fandt ud af, at hvis han blev elev i en bank, så fik han løn fra begyndelsen. Så i 1979 begyndte han i Privatbanken i Aalborg, og i 1986 kom han til Spar Nord Bank, hvor han siden år 2000 har været adm. direktør.

Lasse Nyby betegner sig selv som et familiemenneske, hvorfor børnene og nu også børnebørnene fylder meget i fritiden. Af samme grund har Lasse også valgt som en del af sin pensionsordning at sikre sig selv og sin familie, hvis han skulle blive syg eller komme ud for en ulykke.

Når det kommer til placeringen af hans egen pensionsopsparing, så fortæller han, at han ligger i den mere forsigtige del af risikospektret. Han har ikke den store risikoappetit, og han har også valgt at lade AP Pensions eksperter varetage investeringen af hans pensionsopsparing. 

Vil du vide mere?