Styrken kommer indefra

Ole E. Hansen har været medlem af AP Pensions bestyrelse siden 2009. Et hverv, som inspirerer ham på grund af en helt særlig ting: I AP Pension kommer styrken nemlig indefra, da det i høj grad er den interne holdånd i AP Pension, som gør den store forskel. Læs mere i interviewet her.

Til daglig er Ole E. Hansen ansat i Arla, hvor han er direktør for mejeriselskabets mejeri i Slagelse. Han har en kandidatgrad som mejeriingeniør fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Ole E. Hansen har brugt sin uddannelse til en karriere indenfor virksomhedsledelse i mejeriindustrien, men interessen for bestyrelsesarbejdet har altid været der.

- Jeg har gennem årene fundet bestyrelsesarbejdet spændende. Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg ville stille op til bestyrelsen i AP Pension, da jeg blev opfordret til det tilbage i 2009, siger han og fortsætter:

- Jeg har måske ikke så tung en finansiel viden som andre bestyrelsesmedlemmer. Til gengæld bidrager jeg med min baggrund som mejeridirektør med en god forståelse for, hvad der rør sig hos kunderne. I mit bestyrelsesarbejde har jeg fokus på, at AP Pension yder kunderne den bedste service. Helt basalt skal vi have de produkter på hylderne, som de efterspørger.

Ole E. Hansen karakteriserer AP Pensions bestyrelse som en god og dynamisk bestyrelse, hvor medlemmerne komplementerer hinanden.

Afkastet betyder mere end omkostningerne

- I den tid, hvor jeg har været medlem af bestyrelsen, er det at håndtere loven og indførelse af nye regler, noget vi bruger mere og mere tid på. Tidligere var fokus primært på evnen til at investere, men nu fylder lovgivningen rigtig meget. Men det følger naturligt af, at selskabet er blevet væsentligt større i de år, jeg har været medlem af AP Pensions bestyrelse, fortæller han.

- I forhold til bestyrelsesarbejdet så har jeg større fokus på, at vi skaber høje afkast til kunderne, end at vi har de absolut laveste omkostninger. Jeg er ikke nervøs for at bruge en krone, hvis jeg ved, at jeg får to kroner igen, siger han.

Medarbejderne gør forskellen

Kombinationen af kundeejet og den kommercielle tilgang til pension fremhæver Ole E. Hansen som et særlig karakteristika ved AP Pension.

- At AP Pension er et kommercielt pensionsselskab og samtidig er kundeejet er noget helt særligt. Det betyder nemlig, at vi ikke har en storebror, som vi skal dele overskuddet med, og at vi kun skal lytte til kundernes behov og ønsker. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at AP Pensions medarbejdere, herunder ledelsen og kulturen i virksomheden, gør den helt store forskel. Holdånden i AP Pension er særlig og unik, og det er noget, jeg mener, at vi alle kan være stolte af, og som jeg synes, vi skal værne om, siger Ole E. Hansen og slutter:

- Kulturen i AP Pension betyder blandt andet, at medarbejderne gør deres ypperste for at skabe de bedste resultater for kunderne og for at gøre pension forståeligt. Og det er jo kunderne, som det i sidste ende handler om. I AP Pension er vores motto "din pension – vores ansvar", og det er et ansvar, som alle medarbejdere efterlever.

Om Ole E. Hansen

Ole E. Hansen er 56 år gammel og bor i Slagelse med sin kone og yngste søn. Parrets to øvrige børn er flyttet hjemmefra. Før han blev medlem af AP Pensions bestyrelse i 2009, var han i en lang årrække valgt som delegeret i AP Pension. Ole E. Hansen kender derfor AP Pension og pensionssektoren godt.

I forhold til placeringen af hans egen pensionsopsparing har Ole valgt en kombination af høj og lav risiko. Den ene halvdel af hans pensionsformue er således placeret med fast forrentning, mens den anden halvdel er placeret i en investeringsfond med mellem til høj risiko, hvilket ifølge Ole har været en fornuftig strategi, som indtil videre har resulteret i flotte afkast.

Som ansvarlig ægtefælle og far har han i tilfælde af, at han skulle blive alvorligt syg eller dø, sikret sig selv og sin nærmeste familie, da som han via sin pensionsaftale er omfattet af nødvendige forsikringer.

Vil du vide mere?