Se din forventede pension

Har du udsigt til pengeregn, tørke på kontoen eller en stabil seniorøkonomi? Log på AP Pensions kundeportal, og se en prognose for, hvor meget du vil få udbetalt i pension.

Hvor meget får du ind på kontoen som pensionist? Det kan du få et realistisk billede af ved at tjekke din forventede pension på AP Pensions kundeportal, www.appension.dk/minpension. Her skal du logge på med dit NemID.

Under menupunktet Prognose kan du se dine forventede udbetalinger, også omregnet til nutidskroner. Du kan desuden se, hvordan udbetalingerne fordeler sig mellem engangsudbetalinger, rater og livsvarige pensioner.

Prognosen er baseret på din ordning i AP Pension. På www.pensionsinfo.dk kan du få det fulde billede, inklusive offentlige pensioner, ATP og dine pensioner i andre selskaber.

Log på www.appension.dk/minpension

Hvad bygger prognosen på?

Følgende parametre har betydning for din prognose:

Dine indbetalinger: Prognosen bygger på, at du fortsat indbetaler den andel af din løn, som du gør i dag, og at lønnen stiger med inflationen. Får du en større lønstigning, går du ned i løn, eller indbetaler du mindre på grund af orlov eller arbejdsløshed, påvirker det din pension. Det samme gælder, hvis du indbetaler ekstra.

Dit afkast: Det forventede afkast afhænger af den investeringsform, du har valgt. For eksempel forventer AP Pension aktuelt, at aktier giver 7 pct. i afkast om året, at ejendomme giver 5,5 pct., og at obligationer giver 2 pct. Satserne anvendes til at beregne forventet afkast i de investeringsfonde, hvor din opsparing er placeret. Ændrer AP Pension forventningerne, har det betydning for din prognose.

Din pensionsalder: Går du f.eks. på pension, når du er 67 år, vil du nå at indbetale mere, end hvis du stopper med at arbejde, når du er 62 år. Og har du en livsvarig livrente, vil den forventede udbetalingsperiode blive kortere og pensionen større. Du kan vælge at se din prognose ved forskellige pensionsaldre.

Din forventede levetid: Hvis du har en livsvarig livrente, spiller de levetidsberegninger, AP Pension anvender, ind på prognosen. AP Pensions beregninger tager afsæt i tal fra Finanstilsynet. Stiger de forventede levetider mere end forudsat, skal pensionen strække sig over flere år, og det får betydning for din prognose.

Læs også: Grafik – Se prisen for at gå tidligere på pension

Læs også: Fire eksempler – Få pension nok til dine planer

Prognosen opdateres løbende

Din prognose opdateres hele tiden på baggrund af de faktiske tal. Indbetaler du for eksempel et stort ekstrabeløb på din pensionsopsparing, vil du straks kunne se det i prognosen. Det samme gælder, hvis afkastene har været højere eller lavere end forventet.

Når du har 30 år tilbage på arbejdsmarkedet, vil flere ting kunne falde anderledes ud, end når du nærmer dig din sidste arbejdsdag. Det betyder, at prognosen bliver mere præcis med årene.

Det betyder dog også, at du med 30 år til pensionsalderen i højere grad kan nå at påvirke din prognose og pension ved at skrue op (eller ned) for dine indbetalinger.

 

Vil du vide mere?