Sammen er vi bedst

Mette Willemoe Wang er nyt medlem af AP Pensions bestyrelse. Hun mener, at pensionsselskaberne og virksomhederne sammen er bedst til at sikre, at medarbejderne ikke kun oplever de hårde faktorer, men også de bløde elementer af en pensionsordning som relevante.

Mette Willemoe Wang er en travl kvinde. Til daglig er hun HR- og juridisk direktør i Coop, og hun blev på AP Pensions generalforsamling i april 2018 valgt ind i bestyrelsen. Igennem det seneste år har hun hos Coop haft HR ansvaret for hovedkontorets knap 1200 medarbejdere, ligesom hun har det juridiske ansvar for, at Coop lever op til regler og love.

 

Mette ser store lighedspunkter mellem medlemsejede Coop og kundeejede AP Pension, og i AP Pensions bestyrelse ser hun frem til at værne om kundedemokratiet og ikke mindst være med til at drive arbejdet med at sikre, at AP Pensions kunder forstår værdien af deres pensionsordning.

- Generelt er pension en svær størrelse for mange medarbejdere at forstå. Det betyder, at vi som pensionsselskab hele tiden skal blive bedre til at fortælle, hvilken positiv forskel og værdi en pensionsordning skaber, siger hun.

Kommer med solid erfaring

Til arbejdet i AP Pensions bestyrelse bringer hun solid erfaring fra sit nuværende job, hvor hun har det overordnede ansvar for Coops pensionsordning, men også fra sin tidligere stilling i rengørings- og servicevirksomheden ISS, hvor hun udover at være Head of Legal and HSE også sad i kunderådet i tre andre store pensionsselskaber.

- Det er min klare opfattelse og erfaring, at vi, der sidder som beslutningstagere på pensionsområdet i virksomhederne, sammen med vores pensionsselskab i endnu højere grad skal stræbe efter at spille hinanden bedre over for vores medarbejdere, fortæller hun.

Ifølge Mette Willemoe Wang kan dette lyde meget enkelt, men det er hendes erfaring, at det faktisk er svært.

- Min tese er, at sammen er vi bedst, og det handler netop om et langvarigt partnerskab mellem virksomheden og pensionsselskabet. En pensionsordning er et obligatorisk ansættelsesvilkår i de fleste virksomheder, og derfor er der også rigtig mange medarbejdere, der ikke er opmærksomme på de muligheder, som ordningen rummer.

Pension er lig ansvarlighed

Hun lægger ikke skjul på, at hun mener, at en pensionsordning er en helt naturlig del af det at være en ansvarlig virksomhed, men når det er sagt, er det også hendes oplevelse, at pensionsselskaberne ofte er alt for usynlige i virksomhederne.

- Pension handler jo i høj grad om at sikre solide afkast og lave omkostninger, men en pensionsordning handler også om en række bløde faktorer, som kan være til stor hjælp for den enkelte medarbejder, siger hun og fortsætter:

- Her mener jeg, at vi i virksomhederne sammen med pensionsselskabet, skal være bedre til at fortælle om de nære ting en pensionsordning tager hånd om. Netop de ting som kunne ske i morgen for en medarbejder. Det kunne f.eks. være den situation, hvor der sker et uheld, og en medarbejder kommer til skade, og ikke er i stand til at arbejde i en længere periode og hvor dækningen for tab af erhvervsevne er relevant. På den måde bliver pensionsordningen pludselig noget, som ikke kun er relevant for medarbejderen, når hun går på pension, men også nu og her. 

Om Mette Willemoe Wang

Mette Willemoe Wang er 45 år og uddannet jurist fra Københavns Universitet, og hun bor til daglig nord for København med hendes mand og tre børn i alderen fra 9 til 15 år.

For Mette handler en pensionsordning i høj grad om tryghed og tillid. Hun sætter derfor pris på med jævne mellemrum at få en gennemgang af hendes egen ordning med hendes pensionsrådgiver.

På det økonomiske område er hun ikke, hvad hun betegner som den store ”gambler”, hvilket betyder, at hun har placeret sin pensionsordning på en sådan måde, at den matcher hendes alder og risikoprofil, og hun har stor tillid til, at AP Pension er de bedste til at passe på hendes penge.

Som det familiemenneske hun er, har hun som en del af sin pensionsordning sørget for at tegne de nødvendige forsikringer, i det tilfælde at hun skulle blive alvorligt syg, uarbejdsdygtig eller dø.

 

 

 

Vil du vide mere?